Dr. Varga Lajos: Adatok a Via Commerciales nyomvonalához a Tiszazug keleti szélén (Tiszazug, 1964) / 0048-1964

Tiszazugi Földrajzi Múzeum fiszaíöldvái Dr. Y A P G A L A J 0 S : muzeumvezető ' Adatok a Via com&ercialis nyomvonalához a Tiszazug keleti szél én /•.Régészeti, történelmi, földrajzi stb. adatok felhasználásával készült közlekedésföldiajzi tanulmány.:/ Készül t a Tiszazugi Földrajzi Muzeum tervmunkálatai során 1963. őszétől 1964. februárius 10~ig. G-épelte:Dr. Varga Lajos. Leltári szám ; .... Leltározás ide.je: Darabszá m: Darabérték: összes leltári érték:

Next

/
Thumbnails
Contents