Borza Márta: A tiszaföldvári Lenin Tsz gazdaságföldrajzi viszonyai (1961-62) (Tiszaföldvár, 1962) / 0035-1963

"T Ö5~£3, Tiszazugi Földrajzi Múzeum ;í t Tiszaíöldvár A MUVELODESÜGYI MINISZTÉRIUM DICSÉRŐ OKLEVELÉVEL 3 UTAL MÁZOTT DOLGOZAT ­A TISZAFOL0VAQI LENIN T6R ­MEL Ó SZÖVET KEZET GA ZDASÁG­FÖLDRA3ZI VISZONYAI / KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMANYI VERSENY­RE, iQQi/62- BEM , FÖLDeA^ZB^L KÉSZÍTETTE: « B ORZA MAPT A 6>MN.«/A.ot. masolat 55"-es; LELTÁ d SZ ÁM LELTÁROZÁS IPE?E « £ OARABSZÁ M 'l&föft OA RABÉBTÉ K ee/icolt.:/ LELTAEI ÉgTÉK^-^/ffer Fogyasztói ár: Ft 1.70

Next

/
Thumbnails
Contents