Tiszaföldvári Hírlap, 1993 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1993-06-01 / 1. szám

Virosi havilap I. évfolyam 1. szám 1993. június Ára: 23 Ft A városi cím önmagában nem jelent jólétet- BESZÉLGETÉSEK A VÁROSAVATÓN -tiszte it Új lendülettel elindult ismét a Tiszaföldvári Hírlap, abban bízva, bogy rendszeresen az Önök kezébe ke­rül minden bónap elején. Új felállásban készül az újság, igyekszik a mai gyakorlatnak megfelelően megkeresni azokat a tá­mogatókat, akik a működéshez szükséges tökét bizto­sítani tudják. Széles összefogással létrejött a "Tisza­­földvári Újságért Alapítvány*, az alapítók akarata szerint azzal a céllal, bogy a város lakosságának tájékoztatását szolgáló újság működését segítse. Folyamatosan csatlakozhat az alapítvány céljaihoz bárki • magán - és jogi személy - és bízunk benne, egyre bővül ez a kör. Ezt az újság készítői a minél igényesebb, tartalma­sabb lapszámokkal kívánják megszolgálni. A 12-16 oldalon havonta megjelenő városi infor­mációs újság felvállalja a rendszeres, átfogó, tárgyi­lagos és pártatlan híradást a közérdeklődésre számot tartó helyi, illetve a településsel kapcsolatos esemé­nyekről, tényekről. Nem kívánunk egyetlen politikai párt nézeteinek, álláspontjának sem a szolgálatába állni. A kommentárokat /magyarázatokat/ jelezve és szerzőjének pontos megnevezésével, a hírektől meg­különböztetve tesszük közzé. Csoportok, vagy pártok megnyilvánulásainak csak fizetett közleményként adunk helyet, amennyiben az adott közlemény megfelel a közölhetőség tartalmi és formai kritériu­mainak. Folyamatosan közöljük a város polgárai által a szerkesztőséghez eljuttatott - az előbbi feltételeknek megfelelő - információkat, írásokat. Fogjanak tollat, ha olyan eseményekről, sikerekről, vagy gondokról szeretnének szólni, közérdekűek. Levélcímünkön, kihelyezett gyűjtőinken keresztül, vagy személyesen juttassák el hozzánk a Kossuth út 32. szám alatt ügyeletét tartó szerkesztőségbe írásai­kat. A lap terjesztését előfizetői és közvetlen terjesztési formában kívánjuk megvalósítani. Legyenek rendszeres olvasói és alkotói a Tisza­földvári Hírlapnak. Tisztelettel: a Szerkesztőség A május 1-jei városava­tó ünnepségről bőséges terjedelemben számolt be az országos és a regionális írott és elektronikus sajtó. A Tiszaföldvári Hírlap né­hány fotó és az ünnepség vendégeivel folytatott be­szélgetések közlésével igyekszik felidézni az em­lékezetes és a város éle­tében kétségkívül törté­nelminek mondható ese­ményt. 1. Latorcai János, ipari és kereskedelmi miniszter.- Ön ünnepi beszédében azt mondta, hogy az al­földi nép dolgos, szorgos és tudja mi a munka becsüle­te. Viszont egyre kevesebb a munkalehetőség ebben a tér­ségben.- A legnagyobb kihívást a ci­pőgyár helyzete jelenti, hiszen Európa-szerte nagy a visszaesés a cipőgyártásban. Úgy hiszem, a fejlesztés feltételeit, sajnos, még nem sikerült biztosítani.- Sokan igyekeznek vállal­kozni, de a földművelő csalá­dok ma élő leszármazottjai már nem értenek igazán a szakmához. Környékünkön például régi hagyományai vannak a gyümölcs- és szőlő­­termesztésnek, ennek felé­lesztéséhez ad-e segítséget az állam?- A kormányzati program fi­gyelemmel van erre. A nagy gond, hogy nincs meg a megfelelő géppark, hiányoznak a (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents