Kurázsi Napló, 1994 (1. évfolyam, 3-17. szám)

1994-09-06 / 3. szám

Tiszaföldvár és a Tiszazug közéleti hetilapja Ára: 25 FT A tartalomból:- Az önkormányzati vá­lasztásokra- Zsóka asszony receptjei- Zsidó síremlékeket talál­tunk- a Tiszazug sportja- Hét vezérek, hét törzsek- Miért ? /Keserűvíz a F ecskefészekben/- Melléklet: városházi tájé­koztató Környezetvédelmi őrjárat Szemét ügyek Nagy Lajos ( Tiszaföldvár, Toldi F.úti lakos) sokak nevében kereste fel múlt hét péntek reggel a szerkesztőséget. Leült és kapásból felsorolt egy sor olyan környezetvédelmi problémát, gondot, amelyek nem lennének, ha az emberekben minimális belátás volna ezekben az ügyekben. Ha egy picit is gondolnának saját magukra I Tudjuk- volt (tiltott) tarlóégetés, ránk ült a füstje; jön az ősz -- lobogni fog a kukoricaszár is. S ha már alágyújta­nak ennek-annak, akkor mehet a tűzre fólia, műa­nyag, háztartásban, ház körül fellelhető veszélyes hulladék. ( Festékes doboz,szprés-palack, olajos hulladék, műanyag. ) Nem fárasztjuk az olvasót azzal, hogy mindent fölsoroljunk és a veszélyeire fi­gyelmeztessünk. Hogy a bokrok alá hajított, elhasznált ólomakkumulátorok lassan, de biztosan ö­­lő vegyületek formájában jutnak a szervezetünkbe a zöldségeken, gyümölcsökön keresztül! Hogy az égő fólia belélegzett füstje a legbiztosabb rákkeltő ! Hogy... Ezekhez képest egészség és csekélység volt az az iszonyatos, penetráns bűz, ami szerda estétől meg­ülte a várost. Állítólag a Szigetben levő libatelep ganaját mozgatták meg.- És akkor áhítozunk zöld turizmusra, idegenforga­lomra ? - tette fel a kérdést Nagy Lajos. Fenti beszélgetésünket követően látogattuk meg az újnak számító városi szeméttelepet Nagy Lajos társa­ságában. össze is futottunk ott Marosfalvi Ernő pol­gármesterrel, aki épp a telep napokban munkába lé­pett gondnokával, Mikula Antallal tárgyalt. Idilli kör­nyezet szemét ügyekről beszélgetni. Egyébként: a szeméttelep sokkal rendezettebb, mint a váms, amelynek hulladéka idekerül. Békésen dolgoznak a guberálók - a guberálást valahogyan "in­tézményesíteni" kellene, mert a tevékenység több szempont miatt is hasznos. ( Amit nem végez el a magát civilizáltnak gondoló társadalom - a hulladék kiszelektálását - azt megteszi a guberáló a maga módján.) Tény, hogy a tiszaföldvári szeméttelep kincsesbá­nya. Vas, papír, rongy építési anyag tonnaszám megy veszendőbe. És bizonyos, hogy az a vállakozó, vagy csoport, amely Tiszaföldvár köztisztasági, szemételhordási /folyt, a 2. oldalon/

Next

/
Thumbnails
Contents