Földvári Füge, 1999 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1999-01-13 / 1. szám

HIRDETMÉNYEK KÉK HÍREK Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázati eljárás útján vállalkozás formájában történő üzemeltetésre meghirdeti a Városi Köztemetőt, valamint a ravatalozó épület bérbeadását. Az üzemeltetéssel és bérbeadással kapcsolatos tájékoztató anyag a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán szerezhető be. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017, Fax: 56/470-001 Pályázat benyújtásának határideje: 1999. január 31. Tiszaföldvár Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 21. szám alatti 534 hrsz-ú mozi ingatlant Értékesítéssel kapcsolatban információ a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán kapható Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.:56/470-017, Fax: 55/470-001 01.05-én 01,30 órakor értesítették a rendőrséget, miszerint a Tiszaföldvár, Oszőlő Főúton lévő Kárász büfébe betörés történt. Az ismeretlen tettes ajtóbenyomás módszerével hatolt be a fenti egységbe, ahonnan elsődlege­sen dohányárut tulajdonított el 6.000 Ft értékben. A Kunszentmártoni Rk. Bűnügyi osz­tályán dolgozók elfogtak egy tisza­­földvári lakost, aki különböző vagyon elleni bűncselekményeket követett el területükön. Kihallgatásakor beis­merte a fenti bűncselekmény elköve­tését, illetve három kerékpár eltulaj­donítását, amit egy tiszaföldvári álta­lános iskolából lopott el. 01.06-án 8,45-kor egy helyi lakos je­lentette be, hogy a Körösi úton par­koló és a tulajdonát képző Liaz teher­autóból az éjszaka folyamán isme­retlen tettes eltulajdonított kb. 200 1. gázolajat, mintegy 30.000 Ft érték­ben. Orvosi ellátás Tiszaföldváron Január 11-re hívta össze Borza Attila polgármester a városban különböző ellátásokat végzó orvosokat. A megbeszélésen egyeztetésre került a háziorvosi, gyermekorvosi, nőgyógyászati rendelések időpontjai, a központi készenléti és ügyeleti szolgálat. Ezek alapján a háziorvosok rendelésüket körzetükben végzik. 12 órától működik a készenléti szolgálat, mely a központi orvosi ügyelet helyi­ségében van /Tel.: 470-424/, ahol szakaszisztens fogadja a betegeket, illetve hí­vásaikat. Elsősorban a háziorvosokhoz, vagy a gyermekorvosokhoz irányítja a betegeket. Ha az illető orvos nem érhető el, abban az esetben értesíti a ké­­szenlétes orvost. 18 órától reggel 7 óráig működik a központi orvosi ügyelet /Kossuth u. 139./, mely az ez idő alatt szükséges sürgős esetek ellátását biztosítja. A hétvégi ügyelet péntek 18 órától hétfő 7 óráig tart, szintén a központi orvosi rendelőben. Ugyanez vonatkozik az ünnepnapokra is. Rendelési idők: I. körzet dr. Nemes Katalin IV. körzet dr. Sonkoly Lajos H-K-Cs-P 7.00-12.00 H 9.00-11.30 16.30-18.00 Sz 13.00-16.00 К 7.30-10.00 16.30-18.00 Sz 9.00-11.00 II. körzet dr. Hegedűs Erzsébet Cs 7.30-10.00 16.30-18.00 H-P 7.30-11.30 H-Cs 15.00-16.00 P 9.00-11.30 16.30-18.00 V. körzet dr. Kiss Gábor III. körzet dr. Végh Endre H-P 8.00-10.30 H-P 8.00-11.30 17.00-19.00 H-Sz-P 15.00-16.00 Gyermekkörzet dr. Bóér Erika Gyerkekkörzet dr. Toncsik Andrea H-Sz-Cs-P 8.00-12.00 H-K-Sz-P 8.00-12.00 К 12.00-16.00 Cs 12.00-16.00 Nőgyógvászat dr. Király Ferenc H-Cs 9.00-15.00 01.06-án 07,45-kor a Tiszaföldvár, Árvái J. u. egyik házától betöréses lo­pást jelentettek. A helyszínen megál­lapítást nyert, hogy ismeretlen tettes ablakbetörés módszerével hatolt be a családi házhoz tartozó melléképüle­tébe, ahonnan élelmiszereket csent el, kb. 23.000 Ft értékben. 01.07-én 13.30-kor segédmotorkerék­pár lopásról tett bejelentést egy Kos­suth úti lakos. Ismeretlen tettes a la­kóház mögötti nyitott fészerből tulaj­donította el a 20.000 Ft értékű Romét típusú járművet. A nyomozás során a helyi nyomozók lefoglalták az eltulajdonított motor­­kerékpárt, és gyanúsítottként hallga­tták ki a helyi illetőségű P. Tibor fiatalkorú személyt, aki alaposan gya­núsítható a bűncselekmény elköve­tésével. 18,30-kor a Varga Italbolt elől tulaj­donítottak el egy Simpson Swalbe tí­pusú segédmotorkerékpárt. Értéke 30.000 Ft. Az adatgyűjtés és halaszt­hatatlan nyomozati cselekmények el­végzésekor megállapítást nyert, hogy a motort egy körözött helyi lakos tulajdonította el, melyet kihallgatás­kor elismert, a motor lefoglalással megtérült.

Next

/
Thumbnails
Contents