Muhoray György: A Makfalvi Dósa nemzetség Jászsági ágának válogatott levelezése és fontosabb iratai 1. 1755-1918 (Documentatio Historica 4., 2001)

Dokumentumok 1-422.

1. 1755. június 20. Bécs. A Mária Terézia által adományozott címeres levél Dósa Pál (*1708-f 1781) részére a) az eredeti latin szöveg NOS MARIA THERESIA DIVINA FA VENTE CLEMENTIA ROMANORUM Imperatrix Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgáriáé que Regina; Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiáé, Brabantiae, Superiors, et Inferioris Silesiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Mantuae, Parmae, Placentiae, Limburgiae, Lucem­burgiae, Geldriae, et Würthembergae; Princeps Sveviae; Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Moraviae, Superioris, et Inferioris Lufatiae; Comes Habspurgi, Flandriáé, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, Gradiscae, et Arthesiae; Landgravia Alsatiae; Comes Namurci; Domina Marchiae Sclavonicae Portus Naonis, Salinarum et Mechliniae; Dux Lotharingiae, et Barri; Magna Dux Hetruriae, etc. etc. Memoriae Commendamus tenoré praesentium significantes quibus expedit universis; Quod cum inter diversa Virtutum Regiarum munia, atque Officia, quibus Thronus Principium circumseptus sublimioris Eminentiae radios longe, lateque per Universum Orbem dilatari consuevit, non postremum locum sibi vendicare soleat, pervetusta, eaque laudatissima Divis Praedecessoribus Nostris Romanorum Impera­toribus, et Hungáriáé Regibus in eo usitata semper consvetudo, ut cum Honorum, et Dignitatum Incrementa a Regiae Majestatis splendore tanquam lumen a sole dima­narent, singularem adhiberent curam, quo Munificentiores in decernendis ejusmodi Honoribus se erga eos praeberent, qui non tantum ab honesta Stematis origine, sed etiam a praeclaro vitae Instituto, et Virtutum Studiis, Meritorumque Ornamentis sibi commendarentur, idque non solum eo fine, ut dignum Illi proemium se consecutos sibi gratulari possint: sed ut alii quoque Ipsorum exemplo accensi, atque inflammati ad laudabilia quaequae Virtutum Certamina ferventi studio concitarentur. Quorum laudabili exemplo Nos pariter postquam ad Excelsum hoc Regiae sublimitatis Fastigium Nutu Divini Numinis evectae sumus, in sistere cupi entes, nihil prius, aut antiqvius habemus, quam ut Ornamenta praestantium Virorum, quos virtus, et meri­tum e vulgi sorte segregavit, qvantum occasio, et rerum ipsarum Status exigit, augea­mus, et accumulemus. Benigno itaqve revolventes animo constantem fidem fidelia­que, et utilia servitia Fidelis Nostri PAULI DÓSA, Regio-Coronalium Districtuum Nostrorum Jazygum, et Cumaniae Tabulae Judiciariae Assessoris, quae Ipse pro locorum, et temporum varietate, atque occasionum exigentia, signanter vero cum Asseclae Perojani Annis superioribus tumultua rentur, contra Eosdem arma sumendo et qua Officialis contempto vitae, et fortunarum discrimine pro virili pugnando, Sacrae cumprimis Regni Nostri Hungariae-Coronae, Augustae Domui, ac jam Majestati quoque Nostrae non minus zelose, quam utiliter exhibuit, et impendit, sed, et in futurum pari fidelitatis, et constantiae fervore se exhibiturum, et impensurum polliceretur. Cum igitur ob id, tum vero ex Gratia, et Munificentia Nostra Regia, qua quosque de Nobis, Augustaque Domo Nostra, et Republica Christiana benemeritos, virtutisque colendae Studiosos, Antecessorum Nostrorum Divorum quondam Hun­gáriáé Regum exemplo prosequi, eiusque certa virtutum suarum monumenta, quae ad majora quae quae Praestanda Eos incitare possent, decernere consvevimus; Eundem itaque PAULUM DÓSA, Consortemque suam Elisabetham Jacso, nec non Filios 25

Next

/
Thumbnails
Contents