Bakó Endre: "Magyarok Mózese, hajdúk édesatyja" (Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 4. Debrecen, 2004)

Emlékezés a fejedelemről és tetteiről

Porcsalmy Gyula (1865-1925) író, lapszerkesztő. Csaknem negyven évig élt Hajdúböszörményben. Bocskayról szóló elbeszélése Magyar történelmi elbeszélések és népmondák (Bp., 1912) c. kötetben jelent meg, amiből újabb kiadások láttak napvilágot. 118. Móricz Zsigmond (1879-1942) író, szerkesztő. Novellája 1920-ban jelent meg első alkalommal, azóta sok kiadást ért meg. 123. Múth János- Vitos Gerő. Történelmi tragédiájukat 1920-ban jelentették meg Szegeden, s Horthy Miklósnak ajánlották. A kiadvány Vitos versét is közli. A szerzőket az irodalmi lexikonok nem tartják nyilván, így adatokat róluk nem tudunk közölni. 129. Sípos Károly (1904-1981) református lelkész, költő. A vers a Hitvallók c. általa szerkesztett antológiában jelent meg. (Cegléd, 1935) 130. Földes György (1885-?) árvaszéki ülnök, író, költő, szerkesztő. Az első világháború után Csehszlovákiában élt. Több regényt írt, a Bocskay angyalkái 1935-ben jelent meg. 1942-ben neve még szerepelt a közéleti almanachban. 136. Nagy Jenő (1912-197) főiskolai tanár, író. Erdélyből Debrecenbe került. A novella az Erdélyi Helikon 1942-es évfolyamában jelent meg. f 147. Baja Mihály (1879-1957) református lelkész, költő. A vers első vál­tozata a Szól a harang c. verseskötetben jelent meg, (1930), ezt a költő némi­leg átdolgozta, s az 1934-es álmosdi ünnepségen szavalta. Az új változat megjelent a Vasárnap c. református újság 1934 október 21-ei számában. Ezt közöltük. 150. Gulyás Gábor (1916- ?) költő, újságíró 1945 után külföldre távozott, későb­bi sorsáról nincs adat. Költeménye az Új Debrecen. Fiatal írók és költők

Next

/
Thumbnails
Contents