A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972 (Debrecen, 1974)

Muzeológia - Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1972. évi munkájáról

mészettudományi kiállítás. A kiállítás megrendezését Hadúhadház nagyközség Taná­csának áldozatkész segítsége tette lehetővé. Nemcsak megszerezte, hanem kérésünknek megfelelően felújította és átalakította a Földi-házat, és azt átadta múzeumi célokra. Szervezeti íelépítettség A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet 1972-ben az alábbi formában mű­ködött : Megyei Múzeumigazgatóság (Debrecen, Déri tér 1. Déri Múzeum): Megyei múzeumigazgató: dr. Dankó Imre; adminisztratív előadó: Tóth Jánosné; múzeumi népművelő: Ormosi László; múzeumi gépkocsivezető: Pető Sándor; gazda­ságvezető: Fekete Antalné; könyvelő: Kovács Lászlóné; kisegítő könyvelő: dr. Illésy Gyuláné (fél munkaidős). Központi múzeum a debreceni Déri Múzeum. (Debrecen, Déri tér 1. Telefon: 13-558.) Igazgató: dr. Dankó Imre néprajzos muzeológus; muzeológusok: dr. Varga Gyula, Cs. Tábori Hajnalka, dr. Dobrossy István (szeptember 1-től) néprajzos muzeo­lógusok; Sz. Kürti Katalin és Masits László művészettörténész muzeológusok; Lovas Márton és dr. ötvös János (fél munkaidős) természettudományos muzeológusok; Sz. Máthé Márta régész muzeológus; Módy György helytörténész muzeológus; G. Ka­pusi Erzsébet legújabbkori történész muzeológus; P. Szalay Emőke művelődéstörténész muzeológus; dr. Kilián István irodalomtörténész muzeológus. Restaurátorok: Ditrói Béláné, Bodor Katalin, Hadas Gyula (fél munkaidős). Fényképész: Fekete Gáborné. Könyvtáros: Héthy Zoltán. Asztalos: Nagy Árpád (ápr. 1-től). Pénztáros: Erdei Imréné (jún. 15-től). Ügyeletes: Kerékgyártó Lászlóné. Hivatalsegéd: Maráz Miklós. Nyilván­tartó: Preczner Gáborné általános, Menyhárt Andrásné (jún. 1-től) a néprajzi gyűjte­ménynél, Sülé Gábor (szept. 1-től) a képzőművészeti gyűjteménynél; Szulovszky Gyula (szept. 1-től) pedig a régészeti gyűjteménynél. Rajtuk kívül a Déri Múzeumban 15 te­remőr, 5 takarítónő (közülük egy szeptember 1-től fél állásban), 2 éjjeliőr, 2 ruhatáros és 2 fűtő (idénymunkások) dolgozott. Puskás Tibor gépkocsivezető, a leadott szegélygépkocsi vezetője, január 15-én távozott munkahelyéről. Álláshelyét nem töltöttük be, hanem a két gépkocsit egy gép­kocsivezetővel (Pető Sándor) üzemeltettük a szükségletnek megfelelően mindaddig, amíg a személygépkocsit és vele együtt a gépkocsivezetői álláshelyet le nem adtuk. Csorba Csaba régész muzeológus január 15-én megvált múzeumunktól. dr. Mesterházy Károly régész muzeológus, aki szeptember l-ig ösztöndíjas aspi­rantúrán volt, múzeumunktól ugyancsak megvált. Dr. Rajkai Tibor múzeumunk tudományos főmunkatársa, az antropológiai gyűj­temény kezelője hosszabb betegség után, április 1-én elhunyt. Állását szeptember l-ig nem töltötttük be, amikoris dr. Kilián Istvánt irodalomtörténész muzeológusként a mis­kolci Herman Ottó Múzeumtól, az üres álláshelyre áthelyeztük. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet hálózatába tartozott a következő két múzeum: 1. Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény (Kossuth Lajos u. 1.; Tel.: 39.). Igazgató: dr. Bencsik János néprajzos muzeológus. Muzeológusok: Módyné, Nepver Ibolya régész és Nyakas Miklós helytörténész muzeológusok. Adminisztrátor: Sáfrány Jó­zsef (fél munkaidős). Restaurátor: Nagy Sándor (szeptember l-ig), szf tember 1­től Morva János. Hivatalsegéd: Gulyás László; fényképész: Biri Gáhcr 'él munka­idős, 1972-ben a hajdúböszörményi Városi Tanács díjazta). Takarító: Ci.iyás László­né; raktárkezelő: Kiss András (fél munkaidős) is dolgozott 2. Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló (Művelődési Kczpom). Igazgató: dr. Ju­hász Imre gimnáziumi tanár (fél munkaidős, tiszteletdíj?. .. Rajta kívül a múzeum­ban egy fél munkaidős adminisztrátor és ugyancsak ecy fél munkaidős takarító dolgozott. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezethez 1972-ben a következő kiállító­helyek tartoztak: 654

Next

/
Thumbnails
Contents