Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. Emlékkönyv Győr szabad és királyi rangra emelésének kétszázadik évfordulója alkalmával. 1943.

MUNKATÁRSAINK: Dr. Bay Ferenc városi főlevéltárnok, Győr. — Dr. Bánhegyi Jób bencés házfőnök, főiskolai tanár, Győr. — Dr. Csizmadia Andor polgármester, Nagybánya, — Dr. Erdélyi László ny. egyetemi ny. r. tanár, Zalavár. — Fehér Mátyás O. P. püspöki könyvtáros, Kassa. — Dr. Gálos Rezső egy. ny. rk. tanár, Budapest. — Hermann László zeneiskolai igazgató, Győr. — Dr. Jenci Ferenc múzeumi őr, a Győri Szemle szerkesztője, Győr. — Dr. Kanabé László városi aljegyző, Győr. — Dr. Lám Frigyes tanügyi főtaná­csos, Budapest. — Nagy Gyula esperesplébános, Bágyog. — Dr. Orbán B. Dezső O. S. B. gimnáziumi tanár, Pápa. — Dr. Petz Aladár egészségügyi főtanácsos, kórházigazgató, Győr. — Dr. Sándor István főiskolai tanár, Szeged. — Dr. Schleich Lajos tanítóképzőintézeti tanár, Győr. — f Sefcsik Ferenc városi főlevéltáros, Györ. — Storno Miksa mérnök, Sopron. — Dr. Szabady Béla hittanár, Győr. — Dr. Tomaj Ferenc városi tb. tanácsnok, Győr. — Dr. Valló István helyettes polgármester, Győr. — Dr. Vitnyédi Németh István plébános, Ács.

Next

/
Thumbnails
Contents