Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. 13. évfolyam, 1942.

M U N KATÁRSAI N K: Bánhegyi Jób dr. bencés főiskolai tanár, Győr. — f Bedy Vince dr. nagy­prépost, a Győri Szemle alapítója. — Bodócs István áll. gimnáziumi tanár, Győr. — Csatkai Endre tanár, Sopron. — Farkas Jenő igazgató, Győr. — Gallus Sándor dr., a Magyar Nemzeti Múzeum őre, Bpest. — Gálos Rezső dr. egy. c. ny. rk. tanár, Bpest. — Harsányi Lajos kanonok, a Kisfaludy Irodalmi Kör elnöke, Győr. — Hermann László zeneiskolai igazgató, Győr. — Jenéi Ferenc dr. városi tb, főlevéltárnok,. Győr. Lám Frigyes dr. tanügyi főtaná­csos, Budapest. — Lovas Elemér dr. bencés főlevéltárnok, Pannonhalma. — Markó Árpád ny. ezredes, Budapest. — Mentes Mihály dr. kanonok, szemi­náriumi rektor, Győr. — Somogyi Antal dr. plébános, egyetemi m.-tanár, Kisbér. — Szólás Rezső dr. tanítóképzőintézeti tanár, Győr. — Tomaj Ferenc dr. városi tb. tanácsnok, Győr. — Vitnyédi Németh István dr. plé­bános, Ács. — Valló István dr. helyettes polgármester, Győr.

Next

/
Thumbnails
Contents