Jenei Ferenc szerk.: Győri Szemle. 12. évfolyam, 1941.

MUNKATÁRSAINK P. Alfonz O. Carm., karmelita szerzetes, Győr. Bánhegyi Jób dr. O. S. B. főiskolai tanár, házfőnök, Győr. f Bedy Vince dr. nagyprépost, a Győri Szemle alapítója. Csatkai Endre dr. tanár, Sopron. Csizmadia Andor dr. városi tb. tanácsnok, Kolozsvár. P. Fehér Mátyás O. P. Szent Domonkos-rendi szerzetes, Budapest. Finta Sándor elemi iskolai igazgató, Szombathely. Gálos Rezső dr. egy. c. ny. rk. tanár. ny. keresk. iskolai igazgató, Budapest. Hermann László zeneiskolai igazgató, Győr. Jenéi Ferenc dr. városi tb. alkönyvtárnok, a Győri Szemle szerkesztője, Győr. Lengyel Alfréd dr. vármegyei főlevéltárnok, Győr. Lovas Elemér dr. O. S. B. rendi levéltárnok, a Győri Szemle főszerkesztője, Pannonhalma. Magasi Artúr dr. O. S. B. gimnáziumi tanár, Pápa. Markos János dr. O. S. B. plébános, Győrszentiván. Martonyi János dr. egyetemi ny. r. tanár, Kolozsvár. Mayer Szixtus O. S. B. főiskolai tanár, Pannonhalma. Vitnyédi Németh István plébános, Ács. Rados Jenő dr. műépítész, műegyetemi magántanár, Budapest. Salamon Henrik dr. egészségügyi főtanácsos, Budapest. Schleich Lajos tanítóképzőintézeti tanár, Győr. Somogyi Antal dr. plébános, egyetemi m.-tanár, Kisbér. Storno Miksa mérnök, Sopron. Szabady Béla dr. hittanár, Győr. Tornai Ferenc dr. városi aljegyző, Győr. Tűz Tamás hitoktató, Győr.

Next

/
Thumbnails
Contents