Lovas Elemér szerk.: Győri Szemle 9. évfolyam, 1938.

Á kilencedik évfolyam írói és cikkeik: Barcsay-Amant Zoltán : A szabadságharci győri aprónyomtat­ványirodalom, 153—173, 1. Bánhegyi Jőb •" Pannonhalmi Helikon, 93. 1. Bánkúiy Ernő: Endrődy Sándor kiadatlan levelei és költe­ményei. (Befejező közlemény), 38 — 80. 1. Gálos Rezső: A Micbán-monda legrégibb irodalmi földolgozása, 147-152. 1. Hermann László: Zenei Szemle, 42. 1. Jenéi Ferenc: Győri Szemle, 85—90. 1. „ I, Könyvszemle, 90—91. 1. Lovas Elemér : A középkori állameszme és Szent István állama, 1—9. 1. Lovas Elemér: Győr környékének őskori és ókori lakosai, 127—146. I. Lovas Elemér—Miihay Sándor: Régészeti Krónika, 174—179. 1. Szabady Béla' Draskovich György győri kanonokjai, 10—37., 97-126. 1. Szerkesztőség: Olvasóinkhoz, 81. 1. (Valló István). Szerkesztő a győri és győrkörnyéki közönséghez, 95—96 1. — (Lovas Elemér). Valló István: Győriek Sopronban, — soproniak Győrött. — 82—85. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents