Gálos Rezső szerk.: Győri Szemle 8. évfolyam, 1937.

A nyolcadik évfolyam munkatársai. Bánkúty Ernő dr. áll. főgímn. tanár. Fuchs Rezső győri felső keresk. isk. tanár. Gálos Rezső dr. egyetemi c. ny. rk. tanár, felső keresk. isk. igazgató. Hermann László hegedűművész, a győri Zeneiskola igazgatója, Jankó László áll. tanítóképző-int. ny. c. igazgató. Jenéi Ferenc dr. városi tb. alkonyvtáfnok. Karsai Géza dr. pannonhalmi bencés főisk. tanár. Klempa Károly dr. premontrei kanonok, keszthelyi r. k. fő­gimnáziumi tanár. Kovácsics Sándor dr. egyetemi magántanár, Győr sz. kír. város ny. tiszti főorvosa. Lovas Elemér dr. bencés főgimn. tanár. Nagy Gyula bágyogi plébános. Pfannl Jenő ny. tűzéralezredes.

Next

/
Thumbnails
Contents