Valló István szerk.: Győri Szemle 7. évfolyam, 1936.

A hetedik évfolyam munkatársai. Balogh Jenő dr. v. b. t. t., ny. m. kir. igazságügyminiszter, a M. Tud. Akadémia r. és igazgató-tanácsi tagja, v. fő­titkára. Barcsay­Amant Zoltán huszárfőhadnagy, Budapest. Bánkút y Ernő dr. áll. főgimn. tanár. Bene István győregyházm. áldozópap. Galgóczy (Gatterer) Ferenc dr. soproni áll. főgimn. tanár. Gálos Rezső dr. egyetemi c. ny. rk. tanár, felső keresk. isk. igazgató. Goldsand Camillo városi mérnök. Halasy-Nagy József dr. egyetemi ny. r. tanár. Hermann László hegedűművész, a győri Zeneiskola igazgatója. Iványi Béla dr. egyetemi ny. r. tanár. / Jakab Ferenc c. kanonok, tanítóképző-int. ny. igazgató. Jankó László áll. tanítóképző-int. ny. c. igazgató. Jenéi Ferenc dr. városi tisztviselő. Kőrös Endre dr. pápai tanítóképző-int. ny. kir. főigazgató. Kuncz Jenő dr. Győr vármegye ny. alispánja. Lám Frigyes dr. c. igazgató, budapesti áll. főgimn. tanár. Lengyel Alfréd dr. városi levéltáros. Lovas Elemér dr. bencés főgimn. tanár. Lugosy István dr. kir. törvényszéki orvos. Markó Árpád honvéd alezredes, a M. Kir. Hadilevéltár osz­tályvezetője, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. Mohi Adolf dr. apátkanonok, a Szent István-Akadémia tagja. Pfannl Jenő ny. tűzéralezredes. f Sólyom Andor dr. a kir. ítélőtábla elnöke. Szabady Béla dr. székesegyh. igazgató, hittanár, a káptalani hites levéltár őre. Tolnai Vilmos dr. egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Valló Istvém dr. polgármesterhelyettes.

Next

/
Thumbnails
Contents