Valló István szerk.: Győri Szemle 3. évfolyam, 1932.

III. évfolyam. 1-3. szám. 1932. január-március

A harmadik évfolyam munkatársai. Dr. Aistleitner József budapesti egyetemi ny. r. tanár. Dr. Barcza Leander kőszegi bencés-tanár. Dr. Bedy Vince győri prelátus-kanonok. Dr. Birkás Géza pécsi egyetemi ny. r. tanár. Dr. Dessoir Max berlini egyetemi ny. r. tanár. Dr. Dénes Tibor budapesti könyvtári gyakornok. Dr. Gálos Rezső egyetemi magántanár, győri felső kereskedelmi isk. igazgató. Dr. Géfin Gyula szombathelyi theológiai tanár. Hermann László hegedű-művész, a győri Zeneiskola igazgatója. Hoffmann Adolf, a győri Magyar Waggon- és Gépgyár vezér­igazgatója. Dr. Jenéi Ferenc városi gyakornok, Győr. Dr. Jerfy Géza, Győr sz. kir. város tiszti főügyésze. Dr. Kató Sándor győri áll. főreáliskolai tanár. Kicska Sándor győri felső keresKedeimi isk. igazgató-helyettes. Dr. Lugosy István győri kir. törvényszéki orvos. Dr. Módi Mihály győri áll. leánygimnáziumi tanár. Pfannl Jenő ny. tüzér-alezredes, Győr. Sefcsik Ferenc, Győr sz. kir. város főlevéltárosa. Dr. Sólyom Andor, a győri Kir. ítélőtábla elnöke. Dr. Stengl Marianne oki. középisk. tanár, Budapest. Dr. Szabady Béla győri székesegyházi igazgató. Dr. Ti már Kálmán kalocsai r. k. tanítóképző-int. tanár. Dr. Valló István, Győr sz. kir. város tb. tanácsnoka. Dr. Werdenich Endre győri kanonok, a nagyobbik papnevelő­intézet rektora.

Next

/
Thumbnails
Contents