Valló István szerk.: Győri Szemle 1. évfolyam 1930.

I. évfolyam. 1-3. szám. 1930. január-március

Az első évfolyam munkatársai: Dr. Bedy Vince győri prelátus-kanonok. Csányi Károly miniszteri tanácsos, a budapesti Iparműv. Múzeum főigazgatója. Dr. Császár Elemér budapesti egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Dr. Dénes Tibor budapesti egyetemi könyvtári gyakornok. Dr. Fára József, Zala vármegye főlevéltárosa. Dr. Gálos Rezső egyetemi magántanár, győri felső kereskedelmi isk. igazgató. Hermann László, hegedű-műrész, a győri Zeneiskola igazgatója. Dr. Horváth Konstantin zirci főisk. tanár. Jankó László győri áll. tanítóképző-int. c. igazgató. Dr. Kuncz Jenő Győr megye ny. alispánja. Dr. Lám Frigyes c. középiak*. igazgató, győri leánylic. tanár. D" Lovas Elemér győri bencés gimn. tanár. Pfannl Jenő ny. alezredes. Dr. Petz Lajos egészségügyi főtanácsos, a felsőház tagja. Sefcsik Ferenc Győr sz. kir. város főlevéltárosa. Dr. Somogyi Antal győri theol. tanár. Dr. Szabady Béla győri székesegyházi igazgató. Dr. Szakáll Zsigmond egyetemi magántanár, a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatója. Dr. Tímár Kálmán kalocsai r. k. tanítóképző-int. tanár. Dr. Tolnai Vilmos pécsi egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja. Dr. Travnik Jenő győri áll. reálisk. tanár. Dr. Valló István Győr szab. kir. város tb. tanácsnoka. Dr. Vélsz Aladár, Győr szab. kir. város tb. tiszti főügyésze.

Next

/
Thumbnails
Contents