Székesfehérvári Szemle 6. évf. (1936)

Tartalomjegyzék: Barcsay-Amant Zoltán Dr. Brunner Isván : Dr. Csitáry G. Emil: Dormuth Árpád : Faller Jenő : Juhász József: Marosi Arnold : Dr. Polgár Iván : Radetzky Jenő : Dr. Buday, Árpád Dormuth Árpád : Faller Jenő : Marosi Arnold: Radetzky Jenő : Jekelfalussy püspök összeütközése Ferenc Józseffel. 97—102 1. Kelta temető részlet a római korból Lo­, vasberényben.— — — • — 36—39 1 Érdekességek városunk múltjából — — 61—71 1. Székesfehérvár kulturális élete a XIX. sz. 13—27 1. Adatok Fejér vármegye széntelepeinek ismeretéhez. — — — 28—36 1. A Székesfehérváron tartott országgyűlések és koronázások. — 93—97 1. Német világ Fehérvárott Városunk I. Miksa római király birtokában. — — 1—12 1. Kormeghatározó adatok a Csór- merítő­pusztai őskori csontszigonyhoz. — — 40—42 1 Adatok Fejér megye honfoglaláskori ar­cheológiájához. — 43—48 1. A szárazréti középkori temető 48—50 1. Fejérmegyei őskeresztény emlékek és a múzeum Krisztus-monogrammköve. — 108 1. Tanulság a fehérvári székesegyház meg­újításából.— • — — 102—104 1. Adatok a Velencei-tóvidék madártani vi­szonyainak ismeretéhez. (Madárkát.) — 72-93 I. Kisebb közlemények: Válasz kisapostagi cikkünkre. — — — 56—57 1 Adatok Kajászószentpéter és Vál régésze­téhez 50—52 1. A baracskai oltárkő és Pusztatemplom. — 53 1. Philipp István hagyatéka. — — — 54—57 1. Régészeti leletek a Velencei-tó partján. 52 1. Pyrker László — — • — 57 1. Ybl Miklós 58 1. Római korú kelta sírlelet Inotán 109 1 Majovszky Pál f — 58 1. A bazilikái ásatások megkezdése — — 58 1. A Budai-kapu római kövei — 58—59 I. A püspöki kőtár Szent Imre szobra — 59 1. Szabadságharci emlékeink gyarapodása 59 1. Szinházi adatok — — — — — — — 59 1. A városház lebontott részeinek fényképei 59 1. Sóskút régészeti adatai 109 I. Fejérmegye avar sírleletei — — -— — 111 " 1. Őskori kőeszközök Székesfehérvárról — 112 1. Bronzkori urnatemető Káloz-Belmajor területén — 112 1. Nilusparti jelenet egy székesfehérvári kőemléken 112 1. Középkori oklevelek Székesfehérvárról — 112 1. Adatok Székesfehérvár templomairól — 112 1. Fejérmegyei keresztény-római ládaveretek. 113 I. A balkáni kacagógerle Székesfehérváron 53—54 1.

Next

/
Thumbnails
Contents