Lakat Erika (szerk.): Patikaköszöntő. 40 éves a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum - Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat 58. (Székesfehérvár, 2016)

Kötetünk a 2015. május 21-én Székesfehérvárott, a Csók István Képtárban megtartott patikamúzeumi emléknapon elhangzott előadások szerkesztett változatát közli, kiegészítve a Szent István Gyógyszertár történetét ismertető tanulmánnyal. A katalógus megjelenését a Szent István Király Múzeum fenntartója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása tette lehetővé. v&v ■1IÜ3.« iffl SZÉKESFEHÉRVÁR t B J MEGYEI JOGÚ VÁROS Téle’üeUd! 1 : V r\.;»r | Szíves szakmai segítségnyújtásukért köszönetét mondunk a következőknek: Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér Megyei Szervezete Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár Dr. Békefi Géza gyógyszerész A Szent István Király Múzeum Közleményei B. sorozat 58. szám HU ISSN 1216-7975 HU ISBN 978-615-5413-14-8 SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Fotók: Gelencsér Ferenc valamint Kiss Béla Krizsány Anna Mészáros Ágnes Szima Viktória Grafikai terv és nyomdai előkészítés: Varga Gábor Farkas Szerkesztette: Lakat Erika Felelős kiadó: Kulcsár Mihály múzeumigazgató Megjelent 500 példányban. Nyomás és kötészeti munkák: Alto Nyomda

Next

/
Thumbnails
Contents