Zombori István szerk.: Az értelmiség Magyarországon a 16.—17. században (Szeged, 1988)

Rókay Péter: Fábián Literátus, Cserni Jován íródeákja. – Ábrázolások és tények

cay Péter: FÁBIÁN LITERÁTUS, CSERNI JOVÁN ÍRÓDEÁKJA. — ÁBRÁZOLÁSOK ÉS TÉNYEK jiikor a Szabadkai városi múzeum még a régi épületében, az ún. Kaichle-palotában volt elhelyezve, dísztermének üvegfalával szemközt egy monumentális gipsz-szoborcsoportot pillantott meg a látogató. 1 A csoportot alkotó három alak közül kettő marcona külsejű, bajuszos harcosokat ábrázolt. Velük ellentétben a harmadik, borotvált arcával kkal szelídebb egyéniség benyomását keltette a nézőben. Ez a szo­DOPö'ak melléhez szorított jobbjában írótollat, leeresztett balkezében vagy pergamen-tekercset tartott. Mivel a barátok kolostora a úzeum volt épületétől mindössze néhány száz méternyire van, nem volt néz a szobrot, öltözete alapján egy ferences szerzetes alakjával azono­i i. : a szerzetes, a szoborcsoport mellett elhelyezett magyarázó felirat sága szerint nem mást ábrázolt, mint Fábián literátust, Cserni Jovan •iád cár, a „Fekete Ember" íródeákját, vagy titkárát. Cserni Jován íelkedő szobormása a csoport közepén foglalt helyet. A három alak­üoi álló emlékmű Pallavicini Petar, neves, két világháború közti jugoszláv szobrász eredeti műve. 2 A szoborcsoport 1927-ben, Cserni Jován halálá­nak négyszázadik évfordulója alkalmából készült. 3 Nem ez azonban az egyetlen képzőművészeti alkotás, amely Cserni Jován mellett Fábián literátus alakját is megörökítette. Ugyancsak ferencesnek ábrázolva szerepel a Pekic Petar ,,Car Jovan" című eposzát tartalmazó 1927-ben kiadott füzet fedőlapján. (Itt az előtérben álló „Fekete Ember" háta mögött, magasra emelt jobbjában keresztet tart.) A borítólap rajza Babic Lazar műve. Végül Fábiánnak még egy ábrázolása ismert számunkra. Árnyképe a „Szabadkai Jovan Nenád cár" halálának négyszázadik évfordulójára szintén 1927-ben megjelent tanulmányjellegű emlékfüzetecske fedőlapján két harcosénak társasá­gában foglal helyet, hasonlóképpen barátcsuhában. A borítólap rajzát Rajkovic Sava készítette. 5 A képzőművészeken kívül Fábián literátus alakja az irodalmárokat is megihlette. Ezek közül elsőként a már említett háború előtti jugoszláv irodalmár Pekic Petar „Car Jovan" című fentebb idézett (alexandrinu­sokban írt, tíz ének terjedelmű) hőskölteményét kell megemlítenünk.

Next

/
Thumbnails
Contents