Halmágyi Pál: Makó város francia megszállása 191. április 27- től 1919. június 17- ig. A Makói Múzeum Füzetei 38. (Makó, 1984)

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980—81/1 MAKÓ VÁROS FRANCIA MEGSZÁLLÁSA (1919 április 27—1919 június 17) HALMÁGYI PÁL ( Makó, József Attila Múzeum) A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KATONAI INTÉZKEDÉSEI, A VÁROS KIÜRÍTÉSE A Tanácsköztársaság kikiáltása után Makón is azonnal megindult a honvédő Vörös Hadsereg szervezése. Ezt a munkát Vásárhelyi Kálmán, a hadügyi népbiztos politikai megbízottja irányította. 1919. április 19-i felhívásában megrendítő szavak­kal tárta a város elé a bekövetkezett súlyos helyzetet: „A román és francia impe­rialisták fojtogatják a Magyar Tanácsköztársaságot... Nincs idő a tétovázásra. A For­radalmi Kormányzótanács nevében megparancsolom minden öntudatos és fegyel­mezett proletárnak, hogyha ez ideig vöröskatonai szolgálatra nem jelentkezett, azonnal keressék fel a toborzó bizottságok helyeit és haladéktalanul lépjenek be Vörös Hadseregbe." 1 Makót néhány nappal később, 1919. április 22-én nyilvánították hadszíntérnek az élelmiszer-rekvirálás lebonyolítása és a fenyegető ellenforradalmi mozgolódás megakadályozása érdekében. 2 Április 26-án a tiszántúli-front északi részén a székely hadosztály letette a fegyvert, s ezzel a Tiszántúl megtartása lehetetlenné vált. Strom­feld Aurél, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke kénytelen volt elrendeln^-a Tiszántúl kiürítését. A Vörös Hadsereg gyors visszavonulással — néhány hídfő kivételével igye­kezett — a Tiszán átkelni, hogy elkerülje a teljes felmorzsolódást. Mindezt a követke­zőképpen hozta a lakosság tudomására a városi és a megyei intéző bizottság április 27-i falragaszán: "A gaz imperialisták gyalázatos módon közelednek városunk fe­lé és emiatt ki kell üríteni katonailag Makó városát.,, 3 A kiürítéskor mintegy 30 makói lakost vitt túszként magával a Vörös Hadsereg. Az intéző bizottságok a vár­megye és a város vezetésével egy-egy három tagú direktóriumot bíztak meg. A vár­megyei direktórium tagjaivá dr. Dózsa Simont, dr. Sukovics Ödönt, Ehrenfeld Bernátot, a városi direktórium tagjaivá dr. Galambos Emil, Breuer Zsigmond és Nagy Károly polgárokat nevezték ki. 4 1919. április 27-én, vasárnap délelőtt 10 óra körül indult el az utolsó vörös egység vonata az újvárosi állomásról Hódmezővá­sárhely felé, s ezzel véget ért Makón a proletárdiktatúra. 1 Vál. dok. 407—408. • Vál. dok. 413—418. 3 József Attila Múzeum (JAM) Történelmi dokumentációs gyűjtemény 67.30 L. még: Vál. dok. 420. 4 Vál. dok. 422.

Next

/
Thumbnails
Contents