A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 35. (Békéscsaba, 2012)

Tartalom - Inhalt - Contents Grin Igor Emlékező sorok dr. Taby Lászlónéra ................................................................... 7 Erdó'si Géza In memóriám Kovács Gábor ................................................................................. 9 A ndo György Nagy Vilmosné Uhrin Marika emlékére ............................................................... 11 Deli Tamás Agardhiella kutatások eredményei a Kárpátokban. A Munkácsy Mihály Múzeum puhatestű (Mollusca) gyűjteményének Agardhiella anyaga ................. 13 R esults of Agardhiella researches in the Carpathians. The Agardhiella material of molluscs (Molluska) of the Munkácsy Mihály Museum............... 44 M edgyesi Pál 13-14. századi kétélű kard Köröstarcsa-Ürmös-hátról, a Kettős-Körös medréből .. 57 A 13th or 14th century double-edged sword from Köröstarcsa-Ürmös-hát, from the Kettős-Körös river-bed ...................................................................... 71 Kelemen Éva - Kristály Ferenc - Tóth Mária - Rózsa Péter ­Bajnóczi Bernadett - Nyilas István - Papp István Archeometriai vizsgálatok Békés megyei középkori templomok építőanyagain ... 83 Archaeometric analyses of building materials from medieval churches of Békés county, Hungary ............................................................................... 112 5

Next

/
Thumbnails
Contents