Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi pusztán (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 4. Békéscsaba, 1975)

NAGY Gyula pályája egy tanyai népiskolából indult el, ahol egy kis múzeumot rendezett be. Majd szülővárosa egyik iskolájának muzeá­lis gyűjteményét közgyűjteménnyé szervezte s azt jelenleg is vezeti. Kutatási területe a hagyományos paraszti gazdálkodás a Vásár­helyi-pusztán. Munkájának gyümölcse a „Ha­gyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán" és a „Paraszti állattartás a Vásárhelyi-pusztán" c. könyvei, melyek forrásul szolgálnak mind a néprajzosoknak, mind az egyéb szakterület művelőinek. Az említett könyveit e kötet követi, amely a hagyományos paraszti életmód bemutatására törekszik. Tevékenységét figye­lemmel kíséri a nemzetközi szakirodalom is, a Zeitschrift für Ethnologie két tanulmányát jelentette meg. Munkásságába szervesen bele­tartozik az „Orosháza története és néprajza" c. monográfia, valamint múzeuma évkönyveinek szerkesztése is.

Next

/
Thumbnails
Contents