A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 16. (Miskolc, 1977)

A MISKOLC I HERMAN OTTO MÜZEUM KÖZLEMÉNYEI 16 MISKOLC 19 7 7 TARTALOM 1 Hőgye István: A görögök szerepe a Hegyalja életében a 18. században 15 Dobrossy István: Panaszos levél a miskolci görög kompánia belső el­lentéteiről 22 Sasvári László: Az észak-magyaror­szégi görögséggel kapcsolatos nép­nevek TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 29' Joó Tibor: A regéci vár 36 Veres László: Majorsági birtokok a diósgyőri koronauradalomban a job­bágyfelszabadítás időszakában 43 Kilián István: Csokonai, Puky Ist­ván és Darvas Anna 51 Szabadfalvi József: Herman Ottó Fiumében 56 Szikora András: „Háztáji'' kaolin­bányák Mpnokon 58 Petercsák Tivadar: Képeslevelező­lap-gyűjtemény Szerencsen 66 Bujdos János: Dómján József sá­rospataki kiállítására 73 Benedek Miklós: Az első miskolci filmfesztivál NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEK 83 ifj. Barta János: Falu és külvilág 93 Dobrossy István—Fügedi Márta: A paraszti fonalkészítés eszközei és el­terjedésük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 110 Udvary Sándor: Az ónodi fazeka­sok 123 Hajdú Imre: Kihaló mesterségek 130 Nemesik Pál: Falucsúfolók Borsod­nádasdon 132 Hajdú Imre: Mondák az abaújszán­tói Sátor-hegyről 136 Viga Gyula: A szájhagyomány kecs­ke j érői • MEGEMLÉKEZÉSEK 140 Bodnár Éva: Dr, Petró Sándor 145 Viga Gyula: Lajos Árpád 149 Hellebrandt Magdolna: Dr. Saád Andor 152 Dobrossy István: Papp Arzén SZLOVÁKIAI TÉKA 153 Slovensky národopis — 1976. (Nie­dermüller Péter) 155 Ethnologia Slavica, Tom. VII. (Nie­dermüller Péter) 156 Slovenské muzeá (Veres László) 158 Zborník Slovenského Národného Múzea — História 16. (Fügedi Márta) 159 Vlastivedni zbornik I. (Markus M.) 161 Gemer 2. (Ujváry Zoltán) 164 Naukovij Zbirnik, 7. (Gunda Bélaï 165 Premeny Tudovych tradícii v su­casnosti — I. Ceskoslovensko (Mar­kus M.) 167 Polonec, Andrej: Tvarované a zdo­bené palice (Gunda Béla) 170 Urbachová. Eva — Ország-Vra­neczky. Joza: Kriváckárstvi na Va­lassku (Markus M.) 171 Trkovská, Vera: Ceská národopisná bibliografie 1973—1974. (Viga Gyula) 172 Stano, Pavol: Bibliográfia slovens­kého íudového vytvarného umenia 1958—1968. II. (Markus M.)

Next

/
Thumbnails
Contents