A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 44. (2005)

Tarczai Béla: A 10-es honvéd hagyományok őrzése Miskolcon

séget, díszszázadot vezényelt, zenekara közreműködött a rendezvényeket és önálló kon­certeket is rendezett. Voltak sport- és egyéb látványosságok. Részt vett az ezred a társa­dalmi életben is. A 10-es honvédekéi világháborúban Az ezred 1869. október 30-án alakult, 3 és 1889. július 23-án vette birtokba a József laktanyát, amelynek átalakított épületében ma a Herman Ottó Gimnázium működik. Szervezetileg a 4. osztrák-magyar hadsereg, a kassai VI. hadtest és 39. hadosztály, a miskolci 78. gyalogdandár kötelékében, a 16. besztercebányai ezreddel együtt harcolta végig a háborút. Közben egy rövid időre - 1915. augusztus 28.-szeptember 17. - a Mackensen tábornok által vezetett 11. német hadsereg alárendeltségébe került. Mint a 39. hadosztály része, kapcsolatba került a kassai 9. honvéd és a 34. közös gyalogezred­del, ahol sok miskolci és környékbeli honvéd szolgált. A barátság az ezredbeliek között a háború után is fennmaradt. A 10-es honvéd gyalogezred törzse és 1. zászlóalja Miskolcon, a 2. zászlóalj Eger­ben, a 3. pedig Sátoraljaújhelyben lakott. Ennek megfelelően az emberi utánpótlás zöme is ezekről a területekről adódott mindaddig, amíg a nagy veszteségek miatt ezt a szabályt mellőzni kellett. A békeidőben az ezred parancsnoka Breit József alezredes volt. Őt a szerb frontra vezényelték, s így a parancsnokságot Daubner Samu ezredes vette át. 1914 szeptemberétől 1916. június végéig Kobek Béla ezredes, utána 1918. október 26-ig Sáf­rány Géza alezredes, végül november 5-ig Szabó Sándor őrnagy volt a parancsnok. 7. kép. Az „orosz, gőzhenger" 3 HIL356. 4 10-es honvéd emlékalbum, 13-24. 362

Next

/
Thumbnails
Contents