Vezető a Janus Pannonius Múzeum régészeti kiállításhoz. (A Janus Pannonius Múzeum Füzetei 3.)

A PECS-BAR ANYAI MÚZEUM RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSA A kiállítás a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja irányí­tásával és részvételével brigádmunkával készült el és mai formájában 1950. március hó 4-én nyílt meg. Anyaga a késői csiszolt kőkorszaktó) (i. e. 3000) kezdve a XI. századig (i. u.) mutatja be a társadalom és a művelődés fejlődésének történetét Baranya megye területén. A kiállított anyag teljes egészében Baranya megye területéről való. Rajta kívül még mintegy 60.000 darab régiség van a múzeum raktáraiban. Az ember, az élő világ többi tagjaihoz hasonlóan, hosszú fejlődés eredményeként érte el mai állapotát. A geológiai harmadkorban a Silva­pilhecusok és a Driopithecusok képviselték a csimpánz-gorilla törzset. Ekkor indult meg az emberszabású majmok kialakulása és az emberré­válás folyamata. A következő fejlődési fok az Australo-pithecus africanus. A geológiai harmadkor és negyedkor határán (500.000 év) élt a Pithec­antropus erectus. Következő foka az emberréválásnak a neandervölgyi ősember (120.000 év). A természet és a munka meggyorsította ja.z en ikerréválás folyamatát. A negyedkor végén jelentkezett a Cro-Magnoni, a Chancelladei és a Grimaldi ősember. A földön m'a élő változatok (európai, mongol, néger) ezekből származtak. A fejlődés -folyamatát koponyamodellek és -fényképek szemléltetik. /. terem. — ősközösség (újabb-kőkorszak) Az ősközösség emlékeinek Zengővárkony a legkimagaslóbb lelőhelye a Mecsek-hegység vidékén. Évtizedes kutatómunka eredményét mutatja be a két első terem. A térkép a többszáz hold területen fekvő őskori falu helyét tárja elénk az ásatási helyekkel. Á pirossal vonalkázott helye­ken lakóházak állottak. A szaggatott piros vonalkázással jelzett helyeken pedig, de mindenkor a lakóházak közvetlen közelében, kisebb-nagyobb temetkezési helyek, sírcsoportok voltak. A lakóházak és a hozzájuk tar­tozó temetkezési helyek tanúsága szerint a településnek bizonyos rendje volt: a térképen valóságos utcakép bontakozik ki. A légifelvétel jól érzi­kelteti a telephely megválasztásánál tekintetbevett szempontokat, a táj­képek pedig a vidék mediterrán (földközi-tengermenti) jellegét. E művelődés elterjedési térképét nézve, szembetűnik, hogy a Mecsek­hegység vidéke, Baranya és Tolna megye a műveltség központja. Ez a vidék, különleges természeti viszonyainál és adottságainál fogva, a föld­rajzi értelemben vett Mediterráneumhoz tartozik.

Next

/
Thumbnails
Contents