Dercsényi Dezső: A pécsi kőtár. ( A Janus Pannonius Múzeum Füzetei 1. Pécs, 1962)

ELŐSZÓ Régi, sokaktól hangoztatott tartozást kezdünk leróni ennek a kiadványsorozat­nak megindításával. Célunk : a múzeumi munkaterületen a baranyai tájak természeti sajátosságaiból, történeti, régészeti, műtörténeti, néprajzi értékeiből megismertetni mindazt, ami a tanulni vágyók tábora elé kívánkozik. A tudomány színvonalán álló, ismeretterjesztő kisebb tanulmányokat, továbbá a pécsi, baranyai múzeumok kiállításait bemutató kalauzokat kívánunk egymás mellé sorakoztatni, meghatá­rozott terv szerint, lehetőségeinkhez mért időközökben. A Füzetek első száma a régóta nagyhírű Pécsi Kőtárról, az Árpád-kori Pécs magas kultúrájának, művészetének emlékeiről szól, legkitűnőbb ismerő­jének tollából. Janus Pannonius Múzeum

Next

/
Thumbnails
Contents