Bánszky Pál – Sztrinkó István szerk.: Cumania 8. (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét, 1984)

Embertan - Henkey Gyula–Kalmár Sándor: Kiskunsági őslakosok etnikai-embertani vizsgálata

EMBERTAN 543 Helységek őslakos 24—60 éves őslakos bevándorolt összesen Kiskunlacháza 215 146 21 235 Kunszentmiklós 246 212 9 255 Szabadszállás 446 332 49 495 Fülöpszállás 500 331 9 509 Szánk 44 36 398 442 Orgovány 27 20 34 60 együtt 1478 1077 520 1998 Az 1478 vizsgált őslakos között 782 a férfi és 696 a nő. Martin technikájával 7 az alábbi méreteket vettük fel: testmagasság, ülőmagasság, fejhossz, fejszélesség, homlokszélesség, járomívszélesség, morfológiai arcmagasság, állkapocsszögletszélesség, orrmagasság és orrszélesség. A szemszínt a Martin— Schulz szemszíntábla, a hajszínt a Fischer—Saller hajszíntábla alapján rögzítettük. A morfológiai jellegek felvétele Martin 8 és Weninger 9 előírásai szerint történt. Az anyag statisztikai jellemzésére a következő paramétereket adjuk meg: esetszám (n), aritmetikai átlag (x), variancia (s 2 ), szórás (s), terjedelem (w) és a Howells-féle szigma ráció (S. R.). 10 A számításokat Kalmár Sándor végezte. A KISKUNSÁGI ŐSLAKOSOK SZOMATOLÓGIÁJA E fejezet keretében kizárólag a 24—60 éves őslakosokkal foglalkozunk, az alapadato­kat az 1—19. táblázatok tartalmazzák. Az alábbiakban jellegenként tárgyaljuk a kis­kunsági őslakosok jellemzőit, egyes jellegekkel kapcsolatban utalás történik a Kalocsa környékiekre 11 és a palócokra 12 nézve is. 7 MARTIN R.—SALLER K. 1957—1966. 8 MARTIN R.—SALLER K. 1957—1966. 9 WENINGER J. 1940. 1—50. 10 THOMA A. 1957. 70—72. 11 HENKEY GY. 1979. 401—455. 12 HENKEY Gyula: A palócok embertani képe. A palóc monográfiában megjelenés alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents