Levéltári Szemle, 59. (2009)

Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. szám - MŰHELYMUNKÁK - MOLNÁR ANDRÁS: Kerületi törvényszékek felállítása Zala megyében 1848-ban

Molnár András FÜGGELÉK Zala megye kerületi törvényszékeinek közbírái, 1848—1849 64 Sümegi kerületi törvényszék 6 5 • Hertelendy György (1803—1867), nemes, ügyvéd, táblabíró, uradalmi ügyész, Sümeg, rendes bíró, a törvényszék elnöke • Mórocza Dániel, nemes, táblabíró, Felsőörs (származási helye: Alsóörs), rendes bíró • Oszterhueber György (1790—1868), nemes, táblabíró, uradalmi jószágigazgató, Csabrendek, rendes bíró • Saáry Gergely (1801-?), nemes, táblabíró, Diszel, rendes bíró • Malaünszky Ferenc (1798-1859), nemes, ügyvéd, táblabíró, 1837-től 1844-ig főszolgabíró, Tapolca, rendes bíró • Puteány József báró (1811-1869), nemes, tiszteletbeli aljegyző, Szigliget, helyettes bíró, 1848. június 15-étól országgyűlési képviselő • Bogyay Lajos (1803-1875), nemes, ügyvéd, táblabíró, 1844-től 1847-ig főszolgabíró, Haláp, helyettes bíró • Kuthy Pál (1795-?), nemes, táblabíró, 1828-tól 1832-ig főügyész, 1834-től 1837-ig főszolga­bíró, Kapolcs, helyettes bíró • Ramasetter (Ramazetter) Vince (1806-1878), nem nemes, kékfestő mester, 1848-ban városi polgármester, Sümeg, helyettes (1848. július 26-tól rendes) bíró • Kovács Márton (1809-?), nemes, gyógyszerész, Tapolca, 1845-ben védegyleti pénztárnok, helyettes (1849-ben rendes) bíró Keszthelyi kerületi törvényszék • Hertelendy Károly (1784-1861), nemes, táblabíró, 1831-től 1834-ig másodalispán, 1834­1836-ban és 1839-1840-ben országgyűlési követ, Lesencetomaj, rendes bíró, a törvényszék elnöke • Forintos Károly, nemes, táblabíró, Mihályfa, rendes bíró • Nagy Pál (1804—?), nemes, táblabíró, 1834-től 1837-ig alszolgabíró, Mihályfa, rendes bíró • Töreky Ferenc (1793-?), nemes, táblabíró, 1828-tól 1831-ig első alügyész, Vita, rendes bíró • Pfaller (Fáler) Károly, nem nemes, ügyvéd, uradalmi ügyész, Keszthely, rendes bíró • Nóvák Gáspár, nemes, táblabíró, 1810-től 1815-ig főszolgabíró, Szentgrót, helyettes bíró • Horváth Pál (1808-?), nemes, táblabíró, 1834-től 1840-ig alszolgabíró, Ukk, helyettes bíró • Barczajános (1795-?), nemes, táblabíró, 1819-től 1829-ig alszolgabíró, Rigács, helyettes bíró • Mesterházy János, nemes, táblabíró, uradalmi főügyész, Keszthely, 1849. március 2-án ren­des bíró 6 4 Az egyes bírák adatait az alábbi források alapján állítottam össze: ZML ÁB jkv. és ÁB ir. 1848:4.; ZML Tvsz. ir. Zala megye kerüleü törvényszékeinek iratai. Polgári és büntető törvényszéki jegyzőkönyvek, 1848-1849.; ZML Nem. össz. Zala megye kétségtelen nemeseinek lajstroma, 1845.; ZML Nem. össz., Tisztújításon szavazad joggal rendelkezők összeírásai, 1840-1847., ZML Zala vm. KV ir., 1848. Választói névjegyzékek, 1848., ZML Nemz.őrs. von. ir., 1848. Nemzetőri összeírások; ZMA 239-501.; MOLNÁR, 2009. 144-155. 6 5 Az Állandó Bizottmány 1848. május 9-ei jegyzőkönyvében a kinevezési határozatban eredetileg még „Tapolcai kerületi törvényszék"-ként, a határozat egyik iratmellékletében pedig már a „tapolcai járás részéről Sümegen tar­tandó törvényszék"-ként szerepelt ez a bíróság. ZML ÁB jkv. és ÁB ir. 1848:4. 48

Next

/
Thumbnails
Contents