Levéltári Híradó, 6. (1956)

Levéltári Híradó, 6. (1956) 1. szám

LEVÉLTÁRI HÍRADÓ Kéziratként szerkeszti és kiadja a Levéltárak Országos Központja Budapest I. 'Jfí utca 54-56­Felelös szerkesztő ; Vörös Károly Felelős kiadó : Borsa Iván 6. évíolyam, 1„ sz. 1956. január-március, 949/Hl/Propagandaanyag Terjesztő Ifoks^orosííó Üzemé 400 példány Feleiös a Prop,' Térj, vezetője

Next

/
Thumbnails
Contents