Levéltári Közlemények, 75. (2004)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives Nationales de Hongrie HETVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1. szám Főszerkesztő GECSÉNYI LAJOS Felelős szerkesztő KATONA CSABA Szerkesztőségi titkár OROSS ANDRÁS Az angol fordítást KLETTNER CSILLA készítette. Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. (1250 Budapest, Pf. 3.) A KÖTET MUNKATÁRSAI: BERTÉNYI IVÁN egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem BtK), BLAZOVICH LÁSZLÓ egyetemi tanár, igazgató (Csongrád Megyei Levéltár), DÁVID FERENC tudomá­nyos főmunkatárs (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet), DOMINKOVITS PÉTER főlevéltáros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára), DRASKÓCZY ISTVÁN egye­temi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem BtK), ÉRSZEGI GÉZA egyetemi tanár, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), FATSAR KRISTÓF egyetemi adjunktus (BKÁE KEE Tájépítészeti, Védelmi és Fejlesztési Kar), JAKÓ ZSIGMOND akadémikus (Kolozs­vár/Cluj), Kis PÉTER főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára), KRISCH ANDRÁS levél­táros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára), OROSZ LÁSZLÓ tanársegéd (Mis­kolci Egyetem BtK), PÁLFFY GÉZA tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézet), Soós LÁSZLÓ főosztály-vezető (Magyar Országos Levéltár), TRINGLI ISTVÁN tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézet) HU ISSN 0024-1512 A kiadásért felelős a Magyar Országos Levéltár főigazgatója A nyomdai munkálatokat az Akaprint Nyomdaipari Kft. végezte 2004-ben Felelős vezető: Freier László Megjelent 11,5 (B/5) nyomdai ív terjedelemben

Next

/
Thumbnails
Contents