Levéltári Közlemények, 73. (2002)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the National Archives of Hungary Revue de.s Archives Nationales de Hongrie HETVENHARMADIK ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM FŐSZERKESZTŐ GECSÉNYI LAJOS FELELŐS SZERKESZTŐ KATONA CSABA Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. (1250 Budapest, Pf. 3.) A KÖTET MUNKATÁRSAI: BATÓ SZILIVA egyetemi tanársegéd (SZTE ÁJTK), C. TÓTH NORBERT tudományos munkatárs (MOL-MTA Zsigmondkori oklevéltár kutatócsoport), D. TÓTH BÉLA főigaz­gató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), DOMINKOVITS PÉTER főlevéltáros (Győr­Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára) ERDMANN GYULA igazgató (Békés Megyei Képviselő-testület Megyei Levéltára), GECSÉNYI LAJOS főigazgató (Magyar Országos Levéltár), KATONA CSABA levéltáros (Magyar Országos Levéltár), KULCSÁR KRISZ­TINA levéltáros (Magyar Országos Levéltár), LACZLAVIK GYÖRGY segédlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), LAKOS JÁNOS főlevéltáros, c. főigazgató, vezető szakfelü­gyelő (Magyar Országos Levéltár), MAJTENYI GYÖRGY levéltáros (Magyar Országos Levéltár), MISKOLCZY AMBRUS egyetemi tanár (ELTE BTK), MOLNÁR ANDRÁS igazgató (Zala Megyei Levéltár), MOLNÁR ANTAL egyetemi adjunktus (ELTE BTK), REISZ T. CSABA cégvezető (Cartofil Kiadó), RING ORSOLYA levéltáros (Magyar Or­szágos Levéltár), SZABAD GYÖRGY akadémikus, professzor emeritus (Bp.), TUSOR PÉTER egyetemi tanársegéd (PPTE BTK), VÁRKONYI GÁBOR egyetemi adjunktus (ELTE BTK) HU ISSN 0024-1512 A kiadásért felelős a Magyar Országos Levéltár főigazgatója Nyomdai előkészítés: Paulus-Publishing Bt. 1028 Budapest, Községház u. 37. A nyomdai munkálatokat a Palatia Nyomda és Kiadó (Győr) végezte 2002-ben Felelős vezető: Radek József Megjelent 19,75 (B/5) nyomdai ív terjedelemben

Next

/
Thumbnails
Contents