Levéltári Közlemények, 72. (2001)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives Nationales de Hongrie HETVENKETTEDIK ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM FŐSZERKESZTŐ GECSÉNYI LAJOS A SZERKESZTÉSBEN RÉSZT VETTEK KATONA CSABA, KIS PÉTER, RING ORSOLYA Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. (1250 Budapest, Pf. 3.) A KÖTET MUNKATÁRSAI: CSAPÓ MÁRIA főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), DONÁTH PÉTER egyetemi tanár, tanszékvezető (ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar), DRASKÓCZY IST­VÁN egyetemi docens (ELTE BTK), FAZEKAS CSABA egyetemi docens, dékánhelyettes (Miskolci Egyetem BTK), GARADNAI ZOLTÁN főosztályvezető (Magyar Országos Le­véltár), GECSÉNYI LAJOS főigazgató (Magyar Országos Levéltár), KÁLNOKI KIS TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Magyar Országos Levéltár), KIS PÉTER könyvtáros (Magyar Országos Levéltár), KOLTAI ANDRÁS levéltáros (Magyar Piarista Rendtarto­mány Központi Levéltára), KULCSÁR KRISZTINA levéltáros (Magyar Országos Levéltár), L. NAGY ZSUZSA tudományos főmunkatárs (MTA Történettudomány Intézete), MOL­NÁR ANTAL egyetemi adjunktus (ELTE Bölcsészettudományi Kar), NÉMETH ISTVÁN főosztályvezető-helyettes (Magyar Országos Levéltár), RACZ GYÖRGY főlevéltáros (Ma­gyar Országos Levéltár), SERES ATTILA levéltáros (Magyar Országos Levéltár), SOMO­GYI ÉVA tudományos főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete), SUNKÓ ATTILA főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), TÓTH ISTVÁN GYÖRGY osztályvezető (MTA Történettudományi Intézete), TRINGLI ISTVÁN tudományos munkatárs (MTA Történet­tudományi Intézete), HU ISSN 0024-1512 A kiadásért felelős a Magyar Országos Levéltár főigazgatója Nyomdai eldkészítés: Paulus Publíshing Bt. 1126 Budapest, Orbánhegyi u. 26. A nyomdai munkálatokat a Palatia Nyomda és Kiadó (Győr) végezte 2001-ben Felelős vezető: Radek József Megjelent 19,75 (B/5) nyomdai ív terjedelemben

Next

/
Thumbnails
Contents