Levéltári Közlemények, 59. (1988)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK H3BeCTHfl apXHBOB Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA OpraH BeHrepCKOro HamiOHajibHoro ApxHBa Revue des Archives Nationales de Hongrie ÖTVENKILENCEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: EMBERGYŐZŐ, FÁBIÁNNE KISS ERZSÉBET (szerkesztőségi titkár), KÁLLAY ISTVÁN, KANYAR JÓZSEF, KÚN JÓZSEF, LAKOS JÁNOS, SÁQVÁRI ÁGNES, SASHEGYI OSZKÁB, SINKOVICS ISTVÁN, SZABÓ ANIKÓ (technikai szerkesztő), SZABÓ FERENC, SZŰCS LÁSZLÓ, VARGA JÁNOS (felelős szerkesztő), VERŐ GÁBOR, VÖRÖS KÁROI/Y A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, I. Vár, Bécsi kapu tér 4. / E SZÁM MUNKATÁRSAI Bélay Vilmos ny. főlevéltáros (Országos Levéltár), Beran Ferenc (teológus,., Budapest), Bertényi Iván egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar), Érszegi Géza fő­levéltáros (Országos Levéltár), Imre Magda helyettes archívum vezető (MSZMP KB Párt­történeti Intézete), Kállay István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Bölcsészet­tudományi Kar),„Miskolczy Ambrus tudományos munkatárs" (MTA Történettudományi Intézete), Nagy-Ádám muzeológus (Szeged), Soós István tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézete) Stipta István egyetemi adjunktus (NME Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszéke, Miskolc), Szakály Ferenc osztályvezető (MTA Történettudományi Intézete), Szűcs László archívumvezető (MSZMP KB Párttörtóneti Intézete), Varga János főigazgató (Országos Levéltár).

Next

/
Thumbnails
Contents