Levéltári Közlemények, 28. (1958)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известии архивов Communiquées Archivâtes A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK* FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов Revue du Centre National des Archives HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM Felelős szerkesztő EMBER GYÖZÖ Szerkesztőségi titkár VÖRÖS KAROLY A szerkesztőség" címe: Budapest, I. Vár, Bécsi kapu tér 4. SZÁM MUNKATÁRSAI: Baraczka István minisztériumi osztályvezető helyettes (Művelődésügyi Minisz­térium), —• Bekény István osztályvezető. (Országos Levéltár). — Bélay Vilmos mi­nisztériumi előadó (Művelődésügyi Minisztérium), — Benczédi László gimnáziumi tanár (Budapest), — Borsa Iván osztályvezető '(Országos Levéltár), — Eottló Béla levéltáros (Országos Levéltár), — Ember Győző, az Országos Levéltár főigazgatója, — Entz Géza kandidátus, az Országos Műemlékfelügyelőség osztályvezetője, — Fekete Nagy Antal levéltáros (Országos Levéltár), — Főglein Antal nyugalmazott országos iolevéltárnok, — Fügedi Erik történész (Budapest), — Hasznosné Szőllős Ilona, az Országos Levéltár iratkonzerváló laboratóriumának vezetője, — IIa Bálint levéltáros (Országos Levéltár), —- Iványi Emma levéltáros (Országos Levéltár), — Jakó Zsigmond egyetemi tanár (Kolozsvár, Bolyai Egyetem, Román Népköztársaság), — Káldy-Nagy Gyula egyetemi tanársegéd (Eötvös Lóránd Tudományegyetem). — Katus László, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, — Kiss Nándor, a Veszprémi Állami Levéltár vezetője. — Komjáthy Miklós osztályvezető helyettes (Országos Levéltár), — Komoróczy György, a Debreceni Állami Levéit^r ve­zetője, —• Kubinyi András muzeológus (Vármúzeum). — Lakatos Ernő, a Budapesti 2. sz. Állami Levéltár mb. vezetője, — Barna Péterné Lőrincz Zsuzsa levéltáros (Orszá­gos Levéltár), — Mandl Sándorné levéltáros (Országos Levéltár), — Mezey László kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének munka­társa, — Mucsi Ferenc, az MSZMP Párttörténeti Intézetének tudományos munkatársa, — Nagy István levéltáros (Országos Levéltár), — Purjesz István történész (Budapest), — Sashegyi Oszkár osztályvezető (Országos Levéltár), — Szedő Antal minisztériumi osz­tályvezető (Művelődésügyi Minisztérium), — Tóth András osztályvezetöhelyettes (Eöt­vös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára), — Vörös Károly levéltáros (Országos Levél­lár), — WeHmann Imre levéltáros (Budapesti 2. sz. Állami Leve

Next

/
Thumbnails
Contents