Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. december/2

1949-12-11 [0341]

A munkásosztály egysége a tartós békéért vivott ucrt sikeréi-, záloga SZI3 t 33 PJ/e/Sa Lend M o s z k v a , december 11. J. iiirov, a Szovjet Tájékoztató x roda mun:.c­társa irja "A siker, záloga" cimii cikkében: November végén összegyűltek Londonban az amerikai CIO és az angol szakszervezeti főtanács, továbbá né­hány más szakszervezeti egyesülés vezetői azzal, hogy létrehoz­zák az úgynevezett "szakszervezeti intornácionalét"• A munkásosztály összes ellenségei, a háborús gyújtogatok, lelkesen' üdvözölték Murrayt, Greont, Doak^nt, Tewsont és a többi "munkasegyesitőt", Ez persze érthető, hiszen Londonben nem a munkásosztály borátai, hanem ellenségei.gyűltek össze. Napjóinkban az Egyesült államok, Anglia, Uel­gium és a többi tőkés országok gyárosai hadjáratot folytatnak á_ dolgozók életszínvonala ellen. A lendoni tanát*skozáson a szakadárok nem arról tárgyaltok, miként lehetne visszavágni a nagytőkéseknek a dolgozók életszínvonala ellen inditjtt arcátlan hadjáratára, ho­nom arr°l, hogy miként fokozzák a vad gyűlöletet a munkásosztály érdekeit védelmező dolgozók elíon, A londoni tanácskozáson a szít- . kok zavaros áradata zúdult az igazi nemzetközi szakszervezeti egye* sülésre, a Szakszerveseti Világszövetségre. I A nemzetközi reakció nagy jelentóséget tűi: nit a munkásmozgalom megbontásánok.Ezt az uj lióbwru előkészíti, egyik legfontosabb feladatnak tekinti. Az imperialisták tiszte.o — vannak azzal, hogy nem tudják a dolgozók villáira huritani a# aj gazdasági válság terheit, ha . nem nyomjak el a muakasosztáx. t. .... Az amerikai imperialisták azért küldik bérendeiket az., óceánon,"- ­ra és pénzelik a jobboldali szocir.lista árulókat és rendur-­besugökat, hogy mindenütt szakadást idézzenek elo a munkásitiozga­1ómban. A szakadár joo ^oldali OZÜC:L .listák részt ve. ­nek és támogatjak az amerikai imperializmus legroakciósabb táuaü ­szellemű intézkedéseit, védelmükbe veszik a karshall-tervet, a Nyugati Szövetséget, az ^szokatlanti Egyezményt, kozmopolita a_.y­rémeket szülnek, amelyekkel lényegében az angol-amerikai $fflperia­1 izmus agressziójának ideológiáját leplezik.A jobuoldrli szocN listák hozták létre az rxierikai óangol imperializmus támad G szollemü tervei végrehajtásának megkönnyítésére a "Nemzetközi Szocialista Tájékoztató bizottságot" /COIÍISCO/', amelyet a szakadárok a munku.:­mozgalom bomlaszt^inok gyűjtőhelyévé, az angrl-o mer ikra kémszolg--­lat központjává tettek. /i v olyt ,kov./ tl

Next

/
Thumbnails
Contents