Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/2

1949-11-16 [0121]

B 1.kiadás 1949» november 16. 6 óra — perc Munkaversenyben az Operaház dolgozói - Garai Imréné főtitkár nyilatkozata az Operaház munkájáról és célkitűzéseiről D/Ny/Mk FT Ks Garai Imréné az Operaház uj főtitkára, aki nem­rég foglalta el hivatalát, nyilatkozott a Kagyar Távirati Iro­da munkatársának azokról a célkitűzésekről, amelyek az Opera­ház munkáját az idei évadban irányitják: • Az Operaház vezetősége, művészei és fizikai dol­gozói egyaránt arra törekszenek - mondotta, - hogy az idei évadban már jelentős eredményeket érjenek el a szocialista rea­lizmus kialakítása terén. Elhatároztuk, hogy minden uj darab, vagy felujitás próbáinak megkezdése előtt -részletesen ismertetjük a darabot, annak alapgondolatát, a kort, amelyben lejátszódik, a darab előadásában résztvevő valamennyi dolgozóival. így a színre kerülő opera, vagy balett mindenegyes részletét a kor szellemének, a vül ü ságnak megfelelően tárják a közönség elé. Megszervezzük az ideológiai és szakmai képzsé továbbfejlesztését, Sztaniszlavszkij-köröket, tánc-studiókat,létesitünk. Ebből a szempontból nagyjelentőségű esemény Vojnonnen-nek, a leningrádi opera balottmesterének Budapestre érkezése. Vojnonnen mester két balettet tanit be, ée ezenkivül útmutatásokat ad táncművészeink­nek, megismerteti velük a világ élenjáró táncmüvészétének, a szovjet balettnek munkamódszereit és ennek alapján egész balett­karunkat átszervezzük. - A müsorpolitika terén arra törekszünk, hogy az ed­diginél nagyobbszámú magyar operát mutassunk be. Dramaturgiai munkaközösségeket bizunk meg régi magyar haladószellemü operák átírására, felfrissítésére,- így elsősorban sor körül Erkel: "Dózsa" cimü operájának felújítására. Másrészt pedig felhivjuk zeneszerzőinket uj magyar operák Írására. - Fokozott súlyt helyezünk arra, hogy a Szovjetunió és a népi demokráciák gazdag operakultúráját megismertessük r. magyar közönséggel. Ezenkivül a Szovjetunió és a népi demokrá­ciák operáival "való egyéni müvészcseréket- és a kölcsönös ven­dégszeroléseket is előkészítjük. - A széles dolgozó tömegeknek, az opera-kulturával való megismertetése szempontjából nagyjelentőségű az opera­staggione bevezetése. Az idei évad folyamán 27 vidéki városban összesen loo operát, illetve balettet mutatnak be az Operaház művészei.. f4 /folyt.köv./ I Magyar Orszáaosl

Next

/
Thumbnails
Contents