Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/1

1949-11-01 [0120]

/Csak nerrég alakult... fo 3y fc,/ Kg/Ny/Lfc Bn Az "U^ Élet" b©rr.öl6esoporfe jó nunk' ja uj lendületűt vitt a falu előtété is . Példa.: utatásuk ryor.án a köz-' sédnek a vetésterület én e lért eredménye ugrásszerűen o relkedett. • /MTI/ Tudósok látogatása a W*M f-gy &*fcan • METESz Knc/Pr/Lt TP Bn Dr .Erdei Grúz Titor,dr. Vándor József fiziko-komikusok, dr. Fenyő István aatcnatikus, ír .Hoffr.an Titor ós dr, Kónya Altért fizikusok látogatást tettek a W »M, *gy ár ta n # A gyár rüsza ki vezet oivelegvitatták, miként bocsáthatják a tudó­sok tudásukat közvetlenül a ledéredmeny esetten az ipar rendelke­zésére. Ez a kezdeményezés elsó lopós ahhoz, heg y reg valósit suk a Szovjet uniótan sár bevált módszert a gya lorlati technika és a z ol­ró" loti tudományok szoros egy üttr. üködé sere • A t an'cskozás során Bir ó Ferenc vezérigazgató rámutatott azokra:) problémákra, amelyek a W.M.-gy ár tan f elme ­rültek' ős amelyeknek tudományos kidolgoz'.sára i gen nagy szük­ség van. Ilyen protlcrák például a fogasicer ékgy ártás, a mechani- . kai rezgés'kér dosei, férek nemesítése, szaros fontos kohászati kórdés stt. A látoga t ás a lka Inával f e lror ült c gy m atera ­tiküi-f izika i tanfolyami regszer ve zésé ne k" szükségessége •< Anyagát a W'«M# s kakénto re i . tudósokká 1 együtt állit j.'Jk össze. Elhatároz­ták, hogy' tudósoktól és üzeni s zakemterekb öl m.unkabizot tságok a la kulnak, A munkatizot t ságokt a f ia talntt egyetemi kut at ókat is te vonnak, akik az egyes "unkakorökton s pöoializáló<3na~k. A technológiai kérdések regoldásátan kiváló sztaha novist áink és murik sujitóink is résztvesznek. /MTI/ K

Next

/
Thumbnails
Contents