Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/2

1949-08-16 [0115]

/Augusztus végén háromezer élmunkás kitűnt e t és t oszt ki a Szaktíujács i folyt./ SZOT § Go le L kitüntetésre javasolt fizikai és szellemi mun­kások soraiban azok lesznek, rkik a terv minden részletében való tel­jesítéséért, c. munka termolékonységének emeléséért, a minőség javítá­sáért, egyszór""* népgazdaságunk továbbfejlesztésiért és az egész dol­gozó népőrt a legtöbbet tottek. á kitüntetésre javasolt ólmunkásokat a magyar nép büszkén tekintheti a maga hőseinek, a békéért vívott har­cunk első katonáinak. /ETl/ ... minőség fokozottabb ellenőrzésével csökken az önköltség § Go Ni 1. nehézipari üzemek dolgozói mind nagyobb küzdel­met folytatnak az önköltség hathatós csökkentéséért, Lz üzemek aprolá sah kidolgozott torvek szerint indultak harcba, figyelembevevő a log­i g^crngébb pontokat, a szük keresztmetszeteket. A Fémáru és Szerszámgépgyár például, amely főleg egészen nagy ért életi precíziós esztergapadok készítésével foglalkozik, " legjelentősebb tényezőkre, a selejt csökkentésére és a minőség jo­5s fokozására,vette az irányt, áz egész gyártás területén meg­nézték aminőség ellenőrzését, i-. "müve le tok megindulásánál már Sgáljúk a selejt keletkezésének -okát és intézkedéseket tesznek ... selejt továbbterjedésének megakadályozására. ;,z ellenőrzés műveleten­ként és gyártás közben is megtörténik, áz egyes kész alkatrész-darabokat gyártási csopor­tonként mennyiségi és minőségi szempontból vizsgálják, így kerülnek az összes gyártási csoportok által elkészített alkatrészek a szerelés előtti központi végellenőrzésre, „ már összeszerelt gyártmányokat az előirt kövotelményelenek megfelelően megvizsgál i ak, ;.z utóvizsgálat során győződnek meg arról, hogy a működési próbáknál, a precíziós gépel: átadása közbon nem történik-e sérülés és a tartozékok teljes egészében megvannak-e. ... gyárban ezenkívül megszerveztek az anyagvizs­gálatot is, amely mechanikai és kémiai részre tagozódik, -* 1. 3zigoru oll -nőrzés már eddig is szép credménye­: 3t hozott, ;.z átlagos solojt 8,22 s zázalókról 2,83 százalékra csök­^ leont, /líTi/

Next

/
Thumbnails
Contents