Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/1

1949-08-01 [0114]

4 ' * 3 1«ki= di s. 19 4-9 . au' ix s •". ; tu a 1« 4*©. »«.r« r- '0' "Petőfi, a i-e ira;idat u ír valóra váltották 11 - A a: :yer irók Petőfi­ünnepe • Di/Go/Go IS ' 4 HP " r *-T írói: 3 .követőé e vasárnap délután a Ssak­c*:erve :ot i Tor. íoc o~ .!khásáb :n rencbirfec no.; Petőfi ünr.epo énjét ... na :y költő hr.li.r-ln:!; loo. évforduló;} x cl!rÍrtból. A S:r kssorvosoti T"nicD n.:ékhá"án..k Sstdlin & "üákoai képeivel diositctt t náftntor ét .~rjufol-*-i p.c "töltette r kö."-c6 Ger :cly 8 índor, e • MG ;y • r írd 1 .; Skövetőé ;énok elnöke r.oadobt $cvésető b ..' det. - A o~ovjet nép' ér; c ;ée: hl dó aü ve It vili*; nemre- ünnepelt.o "• n: *y oros.: kL'.co..;ikuo költő óö o:;-b -dc.V'hőr. Alex i.dr 3:;er ej Puskin.",knniér- ávok* 15o. ívfordulój it. Mo t :ii il­lünk ."' viM • elé Petőfi S i -.dorr; 1,. n ai' n- y idr-cnünktcl, r.ic;ihlo­fcf»r.kkol h'iil' löo. évfordulój i., mondván, szeresséte!: ..'.ivét és il­'ilylt f aolyck a: n^nlósii-sár: 1 Lenin, 3;rt Ilin és Rákosi KV'-yáw veséről benn..nkot. Ilosv'i Iki lek:, Nen:;:.ti S."i:-.hi-3 t -i két Pető­'fi-vorsot sny.'.lt, ::i~;jd Ladányi Főreno, -\ Nonseti S.siiih /: t.v;;}":.. fol­olv ste iT- 7 L-jor;n-k Petőfiről irt t n;u.L .lányit. Archer Osskár ­l dy 4 ' Endrének Petőfiről irt verséi ee.y It - ol, rinjd S-;ondrő Jó:;-;of'Pető­finek n E-.y ovidoi:t bint on •e:n.t" oi:iü versét dt - elő oro' sul. Bsutir. korült r:or e ssovjet ir°dele átus két t • :j V n k f elesói 1 \sár Andrej Malisko bo,a; dében kifej ette:' "aikor nt i, ­Ütjük Petőfiről, ho .7 népi 'ültő volt, o:; ne a «zt .Jolan^i^ogjr Pot< :. ' .k később, évtikedok riuír cserette és icáorte' ae ; : nép, Rövid életi., ideje '-.l'.tt " n ,pi sscroiü olina-rt 1 Írok- lett, fénylő lelke ki a. ;c rőtet tel úa yülölottol, Álrr.i v lór vilik-; napj-inkkmikor -' ss-.V d denokr• tikue k :y.rore si'•; - Ssox-j-tuni v 1 • testvéri barik oá b épiti fu 1 u j é!b t 't, H--dd éljen ^otőfi neve - doao'.T-tiija-; népek ­.ei-.é ben, 3; y d, tüaoo' d-1 i vi yék előre oacket 1 népeket konnuni.: ért vivott herob".n, Géor;i Loonidee -;ru." ::öltő :io -enlii:tte fclc:ól^ii aibkn, hő y * .i y-r ée ynxe nyelvben a kid fo" élnin k kif : je.n'sí,' u -7-a..-.:; r n;;ó h'eevkltoe. Lc yen Potőf: neve ie - b-ritri'; kö-'ö: hidja • dol­"o.:ó a - yar énrus nép kokott. S;:t b-r't ~ '-:OÖ a ' rőnitett eaár a' szovjet h'daer-: ";ru:: k- tokün k vére, - ük elestek "d~ y awrriy- n: ée 3u kp eetnok á német f-ei:;uur i :ijibói vló íe Írna b • dit ináért, - n" 7 S:;ovj./tar-ic rv*r népeinek fi ir:I rnatt. /Polyt.!cöv./ L.

Next

/
Thumbnails
Contents