Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. július/1

1949-07-01 [0112]

/"Termelj többet folyt./ Ngy/VK/Go Ni Az 569-oa vasöntő műhely "Ifjú Gárda" tanuló­brigádja a Győri Vagpügyár tanulobrigádját hivta vorsonyr©* Ver­senyünkben vállaljuk - gondja a kihívás - hogy a minőségi tfermc--­lésben a legjobbat adjuk, a selejtet teljesen kiküszöböljük. ^ x Egyéni kihívás©k , Hegedűs Ferenc ifjú élmunkás -versenyre hivta ki a Győri Vagongyár egyik ifjú élmunkását. Vállalta, hogy tiz százalékkal eneli tomolós61 ós teljesen kiküszöböli a gépál­lást. Debreconi István' ifjúmunkás kihivta versenyre a Győri Vagongyár egyik ifjúmunkását, Debreaonl István 15 száza­lókkal oiieli termelését a verseny folyamán. Balogh Lajos if jununkás felolvasta a Ganz 3ZIT ifjúmunkások felhívását; - Ml, Ganz Vagon gyári 3ZIT ifjúmunkások ver­senyro hivjuk az ország ifjúmunkásait. Külön versenyre hivjuk az üzemünkkel párosversonyben lévő Győri Vagongyár 3SIT ifjúmunkása­it, hogy a Világif jusági Találkozó sikere erdőkében a termelés terülőtón kimagasló eredményeket ériünk cl, A Ganz ifjúmunkások felhívásukban vállalják, hogy loo százalókig teljesítik a hároméves teret, kot uj ifjúsá­gi "brigádot szerveznek, csökkentik az önköltséget, tapasztalat­cserével emelik az ifjúmunkások s zakképzettsógét. Megszüntetik a gópállásokat, az ifjúsági brigádok 5-7 százalékkal emelik telje­sítményüket. Hat gyarmati ifjú'küldött kiadásait fedezik a Világ­if jucágL Találkozó ideje alatt. Száz darab ajándékot koszit ónok a Világif jusági Találkozó résztvevőinek. Őszre az ifjúmunkások leg­jctobjaiból hatvanat szakérettségi tanfolyamra küldőnek* - A magyar ifjúság szabadon épiti hazájában a szocializmust, mint azt nagy példaképünk,' a Szovjetunió hős K ón­oz omol ifjúsága tette - mondja a felni VÉ « Kimutatjuk hálánkat felsza­baditónk, a hős szovjet nép Iránt f Ádám Antal, a Ganz Vagon gyár üzemi pártbizott­• sága nevében üdvözölte az ifjusác kezdeményezését. '-p /Polyt.köv./ 1

Next

/
Thumbnails
Contents