Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/2

1949-06-16 [0111]

ZcLődóxásjol ont ős & Gy KI A Metcorolőgi--i Ilit óz ;t jelenti június 16-án, osütörtökön d5 lbon: Európa n - gyró ezó t továbbra is -\s É sz^ki-tengeren ós Skandinávián át Qlőnyotíulá hűvös tonjsrí JDvegő ár-.sstj^. cl* Közcp-Eurőpáo^n , •?. 3~lfeánon ós 6 Szovjetunióban rondkivül változékony ós hXivös *vjj idei, Angii" feltett leszálló lógáranlác jutott urélőára 03. csórt egyedül ott csendes -z időjárás. Az Atl-nti-óceánról egy rondkivül heves vihTciklon közelit szár*» zf öld üli k félő, H-~.zahkb.-n szerdán tovább'folytatódott r \ hűvös levegő boárnalás-, gyorsan válto­zóvolt •-. felhőzet őa sok helyen esett ~seső. A hő:.iérsekiet Dunán­túl 20-22, ss Alföldön'23-25 fokig onolkodott, a-, reggel pedig o.Tyoa hegyeken 10 fok "lá süllyedt. A le-több esőt ~ délnyugati és óssek­keloti negyekből jelentették* • Moosokből""Mi3Ínr. tetőről 21, Pécsről 19, Szentgotthárdról, So.iogys zobról 18, Znlr. e T-rcíz égről é s lentiből 15'r.iilliaotortV Bud-p esten szerdán ~ nőnéraéklot w. pi- középért éke 0,5" föklnl lr.es ony-ob, ? lőgnyoaás-npi középértéke 1.6 aillinótorrol :.i",-T->.rj"bb volt, Dint " sokévi átlig. Budapesten csütörtökön 12 órakor 2 hőn érsekiét 15 fok, r . tengerszintre átszáeitott lő :;ny aiác 764 r.ii Ilin éter, gycngőö inelkedő ir ányz ~.ta« Várh-.tó ldőjárés péntek estig:" "Időnként megélénkülő ész-lcnyugati szél, változó folhőzot, sokfelé uj.~bb eső, esetleg zivhttr. A hőnórsóklet 1-2 fokkel e aclkodik.AEl/ % -

Next

/
Thumbnails
Contents