Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. május/2

1949-05-16 [0109]

'\ A belügyminisztérium hivatalos vöUUtsztási jelentése ftf IE & do Oá A belügyminisztérium választási csoportba jelentit A szavaz<&ö>okből a j áráéi ós városi választási bi»* zottságok Xelé az urnák és jegyzőkönyvek szállitása késedelem nélkül folyik* A központi választási bizottságokban megkezdődött az eredmé­nyek összositésének munkája* A legújabban beérkezrOtt jelentések sze­rint eddig összeszámoltak 122#871 szavazatotl i^flttjiel szavazott H7»6ol, nemmel szavazott 4'*o96> érvénytolen szavazat X-174. •\ ' Esek a következőképen oazl-nck m-g; Szavazókör: loszavrzott: igoni nem* tcTcnT Batogst 1/13 l«2o3 1«168 14 21 *• - H/21 411 372 17 22 w 111/46 873 242 31 " IvAl 442 399 34 I V/70 611 575 '27 9 " VI/4 7o3 682 17 4 * VII/22 76o 741 15 4 viii/ei 515 512 1 2 " W6o 946 934 6 6 H í/21 744 699 33 12 n H/44 1*182 ,tó,o52 loo 3o * ZII/13 l.o7o l»oo6 54 lc ' H XXII/21 1.173 1*169 4 ZIV/39 586 570 lo 6 Budrpost-n még összeszámoltak további 36 körzetot, ezok­nck eredménye a következő • 2o*2o2 18,533 1*316 353 Peremvárosok szavrsókörcinek eredmény el: Vjpeat/26 ^ 922 Q 74 19 29 Kispost/44 J 731 774 5 2 Pcstszentlőrlno/4 83o 81o 6 14 Rákospalota^ 438 411 27 Csepol/8 885 861 24 Pestcrzsébot/78 462 458 Albortfalva/2 /s^^w./ 1*374 1*253 lol Magyar Országos Levéltár

Next

/
Thumbnails
Contents