Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. március/1

1949-03-01 [0104]

á eloldozok erélyesen tiltakoznak aa imperialisták koholmányai ollón Ni/sk/Sz/Lt Bn A dolgozók felháborodott tiltakozása az imperialis­ták rágalomhadjárat a ellen nőttön»nő. Az ország* nó pc tiltakozó nagy­gyűléseken emeli fel szavát ások ollen a l&sérletok ellen, amelyek­kel az amerikai imperialisták megpróbálnak beavatkozni népi demokrá­ciánk belükéibe • ' Szentes dolgozó népe a Függetlenségi Népfront Bi­zottságának megválasztása' alkalmából határozatban bélyegezte meg az imperialisták sajtójúnak és rádiójának beavatkozási kísérleteit a Mindszenty-Ugy kapcsán hasánk belügyeibe, - ' A 1ÍNDS2 dunafüldvari szervezete, a Szövetkezeti Aru­ollátó N.V. balassagyarmati dolgozói, a Kisiparosok Országos Szabad­szervezetének hajdúnánási csoportja, az állami felsöipariskola ós műszaki középiskola növendékei, az EPGSz .orosházi szervezetének tagjai erélyeshangu határozatban tiltakoztak az imperialisták koholmányai el­len, amelyokkol el akarják torolni a figyelmet a béke kérdéséről./tel/ " Előre a Magyar Függetlenségi xlépfronttal" Kö/Sk/Lt 3n "Előre a Ma-yar Függetlenségi Népfronttal" cimmol Ízléses kiállítású füzet jelont meg a Függetlenségi Népfront ki­adásában. A füzet szószerinti szövegben közli a Magyar Függetlensé­gi Népfront nyilatkozatát, valamint Rákosi Mátyásnak, a Népfront el­nökének, Dobi István miniszterelnöknek, Erdei Forcno államminiszter- • nek, Apró Antalnak, a Szakszervezeti Tanács főtitkárának éo Rácz Gyulának, a DEPOSz főtitkárának fobruár elsején az ideiglenes Or­szágos Tanáos alakuló ülésén elmondott beszédeit. /MTI/

Next

/
Thumbnails
Contents