Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/2

1949-02-16 [0103]

B 1. ki v: is 1949 február 16 (9 óra — perc Az ang->l. fogyaszt6k követelik a magyar cipőket - A kormány nem engedi £ övein 1 a behozatalt Jné Gp Ks Ö Magyarország jelentős mennyiségű tipuscipőt exportál Angliába, A kitűnő minőségű cipőket Angliában mint luxus­oipQket árusít jákf a mintakollekció megérkezése után néhány nappal az egész mennyiséget eladták. Az angol közönség igen szereti a ma­gyar cipőket, ezt mutatja az is, hogy az angol Importörök szinte kö­nyörögnek ujabb mennyiságért. A brit kormány azonban nem tartja szem­elő tt a fogyasztók igényeit, hanem az USA parancsára bojkottálni pró­bálja Magyarországot és nem engedélyezi a behozatali kvóta bővítését, A Szovjet Kultúra Hónapja február 17 .~iki,qsütörtöki programja D/Sk/J"né Ks ő Csütörtökön délután Kruglikova cperaé.nekoi-nő és Gam­íekeli operaénekes az'óbudai Goldberger-gyárban rendezendő műsoros ünnepségen lépnek fel,'19 órakor Nyecsájev dalénekes a pesterzsébeti munkásottho&ban énekel. Sabancv közegészségügyi miniszterhelyettes, a szov­jet kulturális küldöttség vezí tője 17 óra 30-kor a Zeneakadémia nagy­t?rmében előadást tart "A szovjetunió közeg észságügy e-' cimme-1. Az elő­adás előtt Olt Karoly népjóléti miniszter mond üdvözlő beszédet. A Zeneművészek Szakszervezete 17 órakor fogadást ad Csula}:i szovjet zeneszerző tiszteletére. 19 óra 30-kor az Operaházban Ulanova táncmüvésznő és GaL^vics táncművész ba^let-est keretében lépnek fel. 20 órakor Csala István földmivelésügyi miniszter va­osorát ad Gluscsenko agróbiológus tiszteletére, /MTI/ Munkaverseny jutalom kiosztása Dombovárott Tud § Mf/tl/Jné Ks Ö Bensőséges ünnepség keretében osztották ki a dom­bóvári vasutasok között a munkaverseny jutalmakat, A ŐOTtóvári állomá­son fékező és egy kocsirendező brigád, a fűtőháznál egy esztergályos és egy géplakatos brigád, valamint egy mozdonymosó brigád, az osztály­mérnökségénél négy vasutas, két brigád, a talpfatelitótelepnél egy va­sutas és három munkásbrigád nyert pénzjutalmat. /ÍTTI/ k

Next

/
Thumbnails
Contents