Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/1

1949-02-01 [0102]

TÖDOSZÁZ UJ I P A ROS TA NU 1.6 A TEXTILIPARBAN I P ,M . § SK BN A SZOCIALISTA TERMELÉS BIZTOSÍTÁSA ÉR D-K ÉDEN A HÁROMÉVES ÉS AZ E Z T KÖ V ' TÓ' ÖTÉVES TE RV KERE-fÉN T.-LÜL'A MAGYAR IPARNAK NAGY A S Z Á M U S ZAKMU PK AS —U TÁ N r ó T LÁs RA VA N SZÜKSÉGE, E 0 G 0 L A r Z E M p 0 N T B ó L A TEXTILIPAR SPECIÁLIS HELYZETEN VAN, UGYANIS A MÚLTBAN A TANULÓKÉPZÉS A TE X T I L • P A R 0 A N EGYÁLTALÁN NEM LÉTEZ.TT . EZT A KA P I •••• TAL| STA crÖKEVÉNYT SZÁMOLJA Fi L A TEXTILSZAKMA A NAGYSZÁMÚ | PA ROS­TA NU LÓ-F£ L V É TE L LE L AZ UJ TAN"'-Ó TÖRVÉNY K Ö V E 7 .•: L M É N Y E | NI K ÉS A SZÜKSÉG­LETEKNEK MEGFEL'.'Lff u6 CCO N . A LLÍN: G Y o nc SZÖKCÉGL£T A P.'.MUTFONÖI PAR TERÜ­LETÉN MUTATKOZIK, Épp'ÍN i Z É R T EZLN A TE R ÜL E Tt N INDUL MEG ELüSZÖR AZ I PARO 5TANU!.Ó-KÉPZ ÉS . A MAGYAR FONÓSPAR l 30 UJ I RA RO S T A N U L<5 J A -:-SZÉ­RS MÁRCIUSBAN KÉSZ I r L« S Z A KORCZERÖ TA NU L>>0 TTHO N ÉG ISKOLA, ..HOL NAPI NÉGYÓRÁS ELUÉLiTI OKTATÁS , A MAGYAR FO Mó | PA R ÖZEMÉ | DEN NAP| NÉGY­ÓRÁS GYAKORLÓ 6 i.A LESZ. EZT KÖVETŐEN A DREH'.R ÉS K|S|PESTI TE X TI L— GYÁRBAN INDUL MÉC NAGYSZÁMÚ FONÓIPARI TANULÓKÉPZÉS, A TAVASZ FOLYA­MÁN SOR KER(jL - Z :LSO SZÖvff SZAK TA ÍJ M Ü H ELÍC F~ l. Á LL| TAS Á RA |S, A SZÖVŐ­IPARI TANULÓKÉPZÉS A MA TE | P , Ki STEX, MAGYAR PAMUTIPAR ÉS A GoLDBER­GER— GYÁRBAN FOG MEGINDULNI, K É S Ó'B B PED|6 A GYAPJÚI PARI TANULÓKÉPZÉS KERÜL NAPI R*NO.RE a A TE X TI '-1 PARI TANULÓK F t-'LvÉ TE LÉNÉL A MUNK A TUffiO — MÁNYI INTÉZET, AZ OT! T»H ÉG V. ZSG ÁLÓ I NTÉZ.-.TE 4$ A LÉLEKTANI INTÉ­ZET ALL A FELVÉTEL? BIZOTTSÁGOK ÉS A TANULÓK S .-. G I TS É G É RE , A BLNTLAKÁSSAL EGyB KÖTÖTT TANULÓI SKO LAKBA NAGY­SZÁMÚ VIDÉKI TANULÓT VESZNEK F'L, A FL U n I ÉS VÁROSI DOLGOZÓK KÖ­ZÖTTI KAPCSOLATOK SZOROSABBÁ TÉTELÉRE*, A TüX TI | PA I?, M Ei LY AZ-LOTT NEM VOLT KÉPES! TÉSHEZ K ÖTTV , A SZOCIALISTA TERMELÉST CS ;.K ÜGY SZOLGÁLHAT­JA, HOGY A MODERN TERCEL ff .-SZKÖZÖKHÖz SZAKMAILAG KIFOGÁSTALANUL K É P— ZE TT SZAKMUNKÁSGÁRDÁT KÉP S Z ÉG i Z Z .i U A MUNKA TE RM V L ÉK E NY ? É GÉ N !K FO — KOZÁSÁT BIZTOSI JA, /MTI / A V/OLFNER CIPŐGYÁRBAN BE'/EZETI K A MODERN K Ö RS ZA L A G- RE N DG ZE RT I P «M, § FZ/3K SP BN ,\ WOLFNÍIR CIPŐGYÁR AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB CIPŐ­GYÁRA, A GYÁR MOGT VEZETI BE A MODERN M U NK Aí.i Ó D J Z- R K E T • A Z G Y | K LE G­MCDERNE3B MUNKAMÓDSZER A K Ö RS ZA I..' G- Rt N D" ZE R , NÉGY K ő RS Z A L,'. GO T LÉ TE — S|T A GYÁR, AMELyEK -GY-NKJNT 9° M É T-R HO SSZUsÁQÜA K L .. 5 Z NE K , A Z EGYES S ZA L .'• SOK US L/LE TT SORAKOZNAK MAJD FEL /• GÉp^K A MUNKAMENET SORRENDJÉ­BE. N , A 01 PÍGVÁRTÁS I GY LÉNYEGESEN M E G G YO RS U L ÉS A TERMELÉS FOLYTONOS­S ÁoA BIZTOSÍTVA LESZ, A NÉGY SZALAG KÖZÜL AZ 2 LS ff JÚLIUSBAN VÉGLEG E — SEN D ZEU B-N LESZ, A TOVÁBBI H Á RO M FO L y A U ,'. TO S A N MÉG E Z ÉVBEN ELKÉSZÜL, A V/0 LFNE R 01 PffGYÁR AZ UJ MUNKAMÓDSZER BEVEZETÉSÉVEL MÉG NAGYOBB MÉR­TEKBEN BIZTOSÍTJA ••• TE RM E L ÉK c N Y S É G LM ' LK E DÉ5 ÉT ÉS AZ ÖNKÖLTSÉG CSÖK­K - NTÉS ÉT . /MTI / "|T^

Next

/
Thumbnails
Contents