Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/1

1949-02-01 [0102]

8 I,KIADÁS, 1945 ^coi»»4n >, 6 ó RA «•* MKt M| l»r*ÜZL-. T* JtlfH IKTATJÁK »C A HÁZ M» S Zt * VO* • AK * V»'SXR KO M ZS R*Á fíUI T és ELKÉSZÍTÉSI U 6 0* VK A T N«v/SK «P B A **»0£N UEtJHDOLÓ Urí K«NZr RVvKAMPXNV LE.CO­MvOtlTÁSÍT A KÖZÉAT VÉAZl . AZ ÍZLETES MAtVAR KO HZB RVEK KE L U»> SZ»N t)S l>E N| K UEI At ÍIS LM tSZ^ftüZLET£K K f RA K .". TA J BA N , KetíZ- RVE |WK t"OD|S IS VOLTAK, DE AZOKAT A MAAftS ÁRAKNÁL, FOGVA ÉPPEN AZOK NEM VEHETTÉK MEG, AKIKNEK LEOWOBBAN SZÜKSÉGÜK LE N NE RÁ^UK , A DOLGOZÓK* A MO S T CNAEDÉ­CYEZETT JELÍ-NTÓS MÉRTÉKB Á RL " S Z X LL | TÁS LEHETÓ"** T>*SZ|, HOGY M I N »C N HÁZIASSZONY KONZERVÜKKEL Tf.íYL VÁLTOZATOSABBÁ A OSALÁO ÉTRENDJÉT ÉG KÖNNYÍTSE; ME« A SAJÁT MUNKÁJÁT, SPÁRAA, ZÜLOBORSÓ, LEeSÓ, MOS KO NZE RVEKE H KE­RESZTÜL BFÓTTIt, CÜKríOZOTT GYÜMÖLCS|« # JAMI I, IZEKIA, MINDENT LE HE T K/.PNI A KÖZÉRT-ÁKVDÁKBAN, EL0SZÖR M | H «Y 2O VASON KONZERVET OSZTANAK SZÉT A FIÓKOK KÖZÖTT, DL A SZÜKSÉGLET SZERINT :ZT A MENNYIGÉGET TOVÁB­BI CELENT«*S TÉTELEKKEL F0C*ÁK K I F. G í 5 ZI T5 M I , MtMOEM KÖZÉ RT—ö Z LÉTBE N ELOLVASHATJÁK A VEVÓ*K AZ ÁRPLAKÁTOKON r-:LTüNTr T^TT KO NZV: RVFÉLEG ÉAEK LISTÁJÁT ÉS ÖSSZEHASONLÍTHATJÁK AZOKNAK RÉQ| ÁRAIT A MÉLYEN Li SZÁLLÍ­TOTT, VJ ÁRAKKAL , A HÁZIASSZONYOK RÉSZÉ,;E MÉG KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT IS KIADTAK, HO«Y MINÉL TAKARÉKOSABBAN ÉS • É L r, Z l ,TÜ 6 B E N ÁLLÍTHASSÁK ÖSSZE A NAPI ÉTRENDET.' TEKINTETTEL ARRA, HOGY - M | N T EMLÍTETTÜK * MA­GVA RO ."iGZÁaoH EDDIG A KONZERV TU L 3 ÁCO SAN DRÁGA VOLT, I «Y NEM |S ÉRTE E L AZT A NÉPSZERŰSÉGET, AMIT M E e É r< DL M £ L , SoK/.N TALÁN I D'-«E NK E pNE K A K 0 N— ZERVTÓL, MERT MÉG NEM ISMERIK, Ép PE N E ZÉ RT , HOGY NÉPSZERŰSÍTSÉK A KOK ZERVET É3 A HÁZIASSZONYOK ESETLJGEG | DE C E N K t D És É T LEGYEZZÉK, R Á D I 6 N KERESZTÜL ÉS AZ ÚJSÁGOKBAN AD A KÖZÉRT Én A KONZü E V» » Ili IGAZGATÓSÁG HASZNOS TANÁCSOKAT A BA ZDASS ZONYOKNAK , E Z r. NK I Vü L AZ I PA R | C A Z G A TÓ 6 Á G A NA GYMEZ 6*-ÜTC ÁOAN ÉS A TE RÉ Z-K ö RQ TO N EGY-EGY M I N Tf. ü Z fe TE T ÁLLIT FEL. AHOL B MUTATÁSRA KERÜLNEK A KO NZíi RVKÉs ZI TÉS KÜLÖNOSZÓ MÓDJAI . M»V ÉS HQ6YAN P-ZZÜNK ? AZT HISSZÜK, M I »D E N~HÁZI ASSZONY SZÍVESEN VESZI j HA NÉHÁNY PERCNYI MUNKÁVAL OLeSŐ ÉG iZLiTES EBÉDET VAGY VACSORÁT TÁ­LALHAT* PÉLDÁUL! EGY K|Ló ZÖ L D 80 RS Ó KO N Z E RV R AMELYNEK Á RA 5 FORINT 56 FILLÉR, HÁROM SZEMÉLYNEK BŐSÉGESEN i LESENDŐ É S ELKÉSZI TÉSE M | NDÖSGZE AÜ»*|BAN ÁLL, KS> 6Y LÁBASBA ÖNTIK ÉS RÁNTÁST KEVERNEK HOZZÁ, FELFORRAL­JÁK, MÁR|G KÉSZ A FŐZELÉK, A FÉ LK I L w ' C P ' fi fi A K 0 NZE RVBÓ'L , AMELY EOD|« 8 FORIMT (0 FI LLÉfjBE KERIJLT ÉS F E 8 SV (í f! 1-TÖ"L KEZDVE J FC Hl NT 2o FILLÉRÉRT KERÜL ELADÁCRA, UGYANCSAK HÁROM GZCMÉLYNCK DÓSÉGE5 LÍ-VKST LEHET KÉ­SZÍTENI, DE ANNAK S|NCS ÉRT'-LME, HOGY A HÁzt ASSZONYOK NAPOKON ÁT F Á R A 0­JANAK A SEFÓ*ZÉ3G "L, HISZEN EGY FÉLKILJS ALMABEFŐTT VAGY SZ|LVA M I N D— Í3SZE | FORINT $C F|LLÉf?« NEM . LÉ RME T E TLEN A BARACK SEM, EGY FÉLK|L.'G ÜWEG Z A ZELÓTTl 5,40 FORINTOS ÁR HELYETT2,9O FOE|NTCA KERÜL, KÖRÜLBELÜL Í5 SZÁZALÉK KE OV'ZMÉNNYE L KERÜLN'K E LA 0 ÁG RA A HÚSKONZERVEK IS, FÉ f. — K| LÓ TÖLTÖTTPAPRIKA 6,60 FORINT HELYETT 4 »90 FORINT ÉS ENNEK AZ ELKÉ­SZÍTÉSE IC CE AK ADOAN ÁLL, HOGY LÁDASBA, VAGV FAZÉKBA ÖNTVE MEG K - LL ME LE a I TE N| , A KOMZsiRVESI TETT HÁZTARTÁS LEHETŐVÉ TESZI,H06Y A TÉL| HÓNAPOK E G Y HN G U ÉTRENDJÉT |G SZÍNESÍTSÜK ZÖLDFŐZELÉKFÉLÉKKEL ÉS « A 0 G AK NÉHÁNY PERC ÁLL N O E LK E Z É C. R E AZ E»ÉD VAGY V/.eGORA E LK ÉG Z I — TÉ G ÉHE Z , AKKOR G|NC5 60 N ^J,v* r Y^ÍM?? ° 14 VN * K • / WTÍ / y

Next

/
Thumbnails
Contents