Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/3

1948-09-16 [0094]

NOT-itélotok Tö & SY/Go/PM Ö Dr.Murányi György evangélikus lelkész , mint a kiskőrösi MO"VE elnöke, propaganda, fojtott ki a nyilas cszmo órdckóbcm és a kiskőrösi'hetilapba domokráoiaollcnos cikkokot irt. A Nópbiróság .olsőfokon hét hónapi börtönro itólto, a NOT a büntetést egyévi börtön­jó omolto fol. Pcpszt Zsuzsanna,a győri vogóngyárak volt tiszt­viselője az 1944-45-ös évekbon a győr-és sopronmogyoi női nyilas szer­vezőt vozotojóként szolgálta a szélsőjobboldali oszmékot. i Nópbiróság olsőfokon nyolchónapi börtönro itólto, a NOT ürady-tnnácsa a büntetést 2 évi börtönro emelte fol. /MTI/ Szét akart választani két dulakodót, az egyiket raogölto Tö & KM/Gné/PM Kö Yarju Pál soltvrdkcrti lakos ittas állapotban az országúton két dulakodó közé lőtt ás egyiket agyonlőtte, A kaloosci törvényszék tizévi fogyházra itólto. A Tábla most a büntetést -egyévi és öt havi börtönre szállította le. /L7H1/ A "100 évos G Honvédsúg" hete csütörtöki és pénteki ünnopségci § HM PM Ö Sportoló honvédéinkj rendőreink és szabadság­harcosaink szórakoztatják csütörtökön u "100 é es a Honvédség"' ünnepi ketonok karetébon a sportkedvelő közönséget, A résztvevőktől sok ügyes­séget kivánó, a nézők számára podig rendkívül érdekes ^Haditorna '<"• jel­vényszerző versenyt rondozik meg csütörtökön reggel 3 órakor a Kossuth -akadémia uszodájában és az akadálypályán /Üllői ut SO.sz./. 14 óra 30­kor poáig a Sportzáróünnopságok nyilvános főpróbáját, amoiyon honvád ás rendőr sportolóink mutatják bo szebbnél-szebb gyakorlataikat, i bemutatót Takács Károly főhadnagy nyitja meg, aki az Olimpián világ­hírt szorzott a magyar nóvnok , A rondőr--honvéd labdarugómérkőzós szü­notóbon 4 x 100'motoros váltófutásban mérik össze rendőr-honvéd sporto­lóink; tudásukat 9 majd rendőr-honvéd zenás puskaforgató gyakorlat kövot­koziko A Kossuth .akadémia többszáz főnyi sulygimnasztikai gyakorlatát a rondőrség női tornász-ás népitánc-bemutató ja követi. A Szabadsághar­cos Szövetség szines és érdekes haditorna-bemutatója zárja bc a sport­bemutatót, moly után az ünnepélyes díjkiosztás következik. Az ünnepi hót pénteki műsora: 10 órakor a szabadságszerető népek küldöttségei, kik a "100 éves a Honvédség" heténok ünnepségére érkeztek, baráti együtt­érzésüket fejezik ki, amikor a budavári honvéd szobrot ünnepélyes kere­tek között megkoszorúzzák* 1 háború alatt megrongálódott szobrot a Hon­védségi a Rendőrség és a Szabadságharcos Szövetség rohammunkával állitotta holyre. /MTI/ ^

Next

/
Thumbnails
Contents