Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. augusztus/2

1948-08-16 [0092]

í pedagógus világkongresszus lesz Budapesten 1 §/Fíné/b 20 ö Nagyjelentőségű, eseményre készül a magyar, pedagó­gustár aadalcm. A Szaka zervezeti Világszövetség keretén belfll x alakult podagógus szakmát szervezet Budapesten tartja augusztus 21-tÖl 24-ig VtlágJjongrQsszuaát • A szervezett pedagógusok világszövetség 3 oéljául az iskolaügyek demokratizálását ég a tartós békéért való küzdelmet tüz*­to ki. Ezeknek a v:szér oazméknek jegyében zajlik le majd a budapo-stl kongresszus is. A kongresszussal kapcsolatban a Pedagógus Szakazerve­zet országos KHzpontjában /Budapegt 5 Muzeum-utop 17,/ kiállitás t is rendeznek, amely bemutatja az iskolák és nevelők helyzetét a világ különböző országaiban. A világkongresszust, amelyre 25 külföldi ország pedagógus szervazoto küldi el megbízottait, a Világszervezet fótitká­ra, M^rie-Louis Gavallér, nyitja meg, mp jd a .német tankönyv 3k meg­vizsgálásával cegbizott nemzetközi bizottság tesz jelentést a ma hasz­nált német tankönyv-vekről. Foglalkoznak a haborusujtotta gyermekek ' problémájával lg és .megvizsgálják világszerte az állam ég egy­•ház kapcsolatait az iskcla területén. A kongresszuson résztvevő külföldi kiküldötteknek alkalmuk lesz, hogy magyarországi tartózkodásuk során megismerjék a magyar újjáépítés éa tervgazdálkodás eredményeit, a demokratikus iskola­reformokat és fejlődő népi demokrácián': társadalmi szerkezetét. A résztvovők Így a saját szemükkel látott valógág alapján vihetnek hirt országunkról) a világ különbőz*" tájaira s módjuk lesz a külföldön ter­Josztett álhlrekot ős hazug propagandát mogoáfolni, Annál is inkább Jelentős ez, mert pedagógusokról van szó, azokról, akik az ifjúságot nevelik és igy népeik közvéleményének legszélea-ebb rétegeire le sz al­kalmuk befolyást gyakorolni, /kei/ ; p.

Next

/
Thumbnails
Contents