Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. március/3

1948-03-23 [0084]

Amerikában élesen bírálják a kormány uj pa löszt inat poli tikiját. 5z/3z/fcl U« 1T o VÍ y o r k ,-március 23. Számos emcrkkal ás külföldi politikus ás közire* keményen birulja az amerikai kormány pá ^.f or dúlás-t a palesztinai Dolliikéban. Az amerikai képviselőházban Chct Hollficld demokrata­pór ti képviselő ti kormány palesztinai határozatéról azokat mondta; -Ujabb cs-lak adat volt cz^zak sGrában, amalyok meg­gy Jigitik az Égve sült Mcmaoíekoí, •; világbéke agya tlcn reménységét., 1 Vezatas nem szenvedett még ilyen tragikus kudarcot a néppel szembeny vállalt kötelese ; is égeib mint az amerikai kormány a második világ­háború befejezése óta a Ötasson köz társaság párti elnökjelölt minnosotni pirt­gyülésen kitért a palesztinai kérdésre ás kijeién te-tto, hogy az Egyesült Államok politikája nemzetközi anarchiára vezot, 3wrtt ausztráliai külügyminiszter, az ÜNQ ^lesztina­bizottságának elnöke, kijelentettoí - A lehot.ő logkárosabb volna. ha. t*z 3gyo6ült amsetek - Palesztina k^ttéosz tás ír* vonatk.ozó döntését cgysr ^rüen hM - Imi po­litikai szempontok miatt ang-.dnék megseanisi tenl» Az ujs.ágok közül n NewYark ?ost bélyegzi mag r. logko­ményebb szav^ kkal A. icrika pálfordulás U a palesztinul kérdésben* A lap azt irj" , hogy Ar.erika engedett a brit nyomásnak e palesztinai kérdés ben és teljesen ".lávát otto magát Bov inkiv áns gai na \u A cikkiró cdáig nagy, hogy Bevint nevezi *a.z Egyosült Ili. mok uj elnökének? és hozzáfűzi; *Idoj:, volna, hogy amerikai elnököt küldjünk n Fehér Házba és -m.rikai politikát folytassunk a kül-.jyak |erln # « A Palesz­tinára, venr. i .:ozó uj merik^l h* tágas?! Jelentősség & a lap'agy fqg­irljf. össze; "A hasznot Nagjtor itannia. húzza* #z -rabok .nyernek, a. zsidók vfcszitenck.* Alfl/ Az Írástudatlanság Romániéban, HBr Oyá/ítné/fcl Ué Bukarest .március 83. Mint a bukaresti rádió jelenti, a Romániában janulr $5-án megejtett n ép szájai 1 ás adataiból kitűnik, hogy Bukarestben 80o3ő£ Írás­tudatlan vanj az egész országban 3,197*278 az Írástudatlan, ami az egész 1 kosségnak 23,1/1-?., A falukban több az Írástudatlan, cint a vá­ros old)'ii. Legkevesebb Írástudatlan van Szcben, Hircaszák és Udvarhely­.a ..gyekben, a logtöbb fii ára ma. roa és 71-sen megyében. Ü-gyobb rz irástudat­l-nek széz'-láka h nők körében. Az egésze r« ág tarüic* én élő irástud-t­lyn.Dk közül 3o.l,a férfi, 69»9# pedig n5., vagyis *« Írástudatlanok két* harr."da n.5 is agyh" ri rada férfi. Az ir le tudat l~nság f álog a. m^zőga sdák között észlelhető n:gyóbb a.érté.ban. Az Ír'.studa.tirnok h>JKaa-.gyedo zégyzd-? ági dolgor.g, egytlzodo ipari mesterség»t. ker. skad >i. k :t üz, da v-nrak közöttük állami -lkalr^zo 11-k is. A többiek házt-rtáai 4k-' m-z-'t h k. /u~21/ . • ' ~ -jt

Next

/
Thumbnails
Contents