Külföldi-Belföldi Hírek - Bizalmas Tájékoztató, 1945. július-október

1945-07-10 [0024]

Berlin a problónak és úllontottk várorr-. L o n d o n ^ július 6. ' , Az an^o.l r«Uia jelentene, szerint a Jferlinben íló &n*ol laptudósítók arról sz&»liiak be, ho>;v pariik a prob­es ellentétek 7&0&R. e^yik 3.e.cna£vooo kérdés az, irja. » Maacheaier tardi&n, hogy sailyen iaárvií politikai szabadsághős juttassák a bémt napát. Boriin sró'es r#s2<>ibeu a politikai akarat­•Pcvilv>ir>it»ij olyan nagv, ams-ly^t például a .brit aecfísállág alatt ^xevó recselc néjn; nen'öri «1. A j&ósasrni rááio a l&pitobbi iüöoic­ban bassa&olt á németországi anti.-fasis.2ta pártok agy «&i teáéról* a isiantás• 52*rint például a Tisrgarien karit/.e*fí>an ijs^galafeitot­yalacifliinyi dacosra tifcus párt egysedéi és itt a koíauuMsta, a szocialista ás a tfaöirumJöárt e.^yűH' dol^ozie és laár közü3 t^rae^yúlést is tartott./LITI/ 4 Manchester Guardian a rászállt, nói«t tarületskfn folytatandó politikai. London , július 6. ­Á, Manchester ^rdian a vieosaállT n^^t £.grtt* íetiln a műszál Ük ái-fcal fotyiatotefc politikáról ir. 1 la? azariai a tB-egszaUo-francia csaaaiok politikája arra iraWai, höö$ a R^inaYiiáícex fFranoiaorszáphoz való C3a*ttakoztísr<a usésztesssk. áz an^ol wagartaHas negativ, kerül jaindetj" áiy&ji politikát, HDPIV fasatéljaí leket. áz^afcoHkai fiie^áUo csapatok politixája e~y • JKatoIiüus Bajorcra'&g bátori tagit cálorzin. i»i a" szovjet poli­" tikit illeti r írja a iep - az orosz politika világos. ácsait a szakszervezetek: oá torit jak, haaafn az antifasiszta &olitikAÍ partokat is, igv a kontoiwttsia ás a szqci^idertokw-a .pártot, va,­jbátinl a k^ra&rNny deiirokrátikus e&aéfl ujq:jaati alakult pártlit* A Manofeföter Guardian fifczel kapcaolJribah r»áutai arra, hc-'ty I\ koalícióba* agy € síi ti koiwnimiíía..é8 SzocifiCtd altokra ts Dartcgi a hatásköre ki*erj«4l azokra a tarstlHe&r* is, aaeiyaker neít) a szov­jfrt csapatok szál]iaknag. Ha n<*to amr^diUk si*a á ftasoalo politi­n-it. - írja a ls>r - akkor toindeh öénet fkrlin felé forávl. onnan vár # irányítási. Az *zekb«o a frolztikai psí,rtokt}»Íá alakuló iromány p-eai^^nagy ba+olyást gyakorolni! «x e.|ész orefcto»a» £ Manchester ixUfU'dian v«.^.l is arra * köv^titeatötosre Viiré, hogy a nyugati azövétségas-.üii'k az ©ropzok »alánját knii"TíLöve4niök ás ".a 'aaiickra­fa ^-ArtOiLKa kall iáíaa^zKWbiuk. ^iíl,'

Next

/
Thumbnails
Contents